Opiskeluapurahat

Opiskeluapurahojen hakuaika on toukokuu, seuraavaa lukuvuotta varten. 

Apurhan sähköinen hakulomake aukeaa 1.5.

Lukuvuodelle 2019 - 2020 haettujen apurahojen myöntöpäätökset tehdään elo - syyskuun vaihteessa.

Ole hyvä ja lue huolellisesti apurahan hakijan ohjeet täältä: Hakuohje

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö myöntää opiskeluapurahoja ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkintoa suorittaville pohjoiskarjalaisille* - pohjoiskarjalaista syntyperää oleville - nuorille opiskelijoille. Myöntöpäätöksissä painotetaan opintojensa loppuvaiheessa olevia hakijoita. Opiskeluapurahoja ei myönnetä peruskoulu- tai lukio-opintoihin, aikuisopiskeluun eikä jatko-opiskeluun.

*Väinölä-rahastosta apurahoja voidaan myöntää myös vienankarjalaissukuisille suomessa asuville nuorille, muutoin em. perustein.

Hakuaika

Opiskeluapurahat ovat haettavina seuraavaa lukuvuotta (syksy - kevät) varten vuosittain toukokuussa. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti. Puutteellisia tai myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Apurahan suuruus

• Opiskeluun ammattiopistossa 500 euroa
• Opiskeluun korkeakoulussa ja yliopistossa 850 euroa
• Vaihto-opiskelun kuluihin 1 000 euroa

Myöntämispäätös

Opiskeluapurahapäätökset tehdään elokuun loppuun mennessä. Myönteinen apurahapäätös toimitetaan kirjallisesti apurahan saajalle. Päätöksen mukana tulee lomake, joka apurahan saajan on täytettävä ja allekirjoitettava. Apurahan saaminen edellyttää täytetyn lomakkeen toimittamista postitse osoitteeseen: Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, PL 259, 80100 Joensuu.

Sähköinen hakulomake

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti; apurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Liitteet

Liitteitä ei toimiteta hakemuksen yhteydessä.
Liitteet tarvitaan vasta myönnettyjen apurahojen sitoumuslomakkeen liitteeksi.