Opiskeluapurahojen haku

Opiskeluapurahat ovat haettavina seuraavaa lukuvuotta (syksy – kevät) varten vuosittain 1. – 31.5.

Lue alla olevan linkin hakuohje huolellisesti. Puutteellisia tai myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Siirry sähköiseen hakuohjelmaan

Myöntöperusteista

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö myöntää opiskeluapurahoja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkintoa suorittaville pohjoiskarjalaisille* – pohjoiskarjalaista syntyperää oleville – nuorille (18 – 30-vuotiaille) opiskelijoille. Myöntöpäätöksissä painotetaan opintojensa loppuvaiheessa olevia hakijoita. Opiskeluapurahoja ei myönnetä peruskoulu- tai lukio-opintoihin, aikuisopiskeluun eikä jatko-opiskeluun.

*Väinölä-rahastosta apurahoja voidaan myöntää myös vienankarjalaissukuisille suomessa asuville nuorille, muutoin em. perustein.

Hakuohje (PDF)

Apurahan suuruus

  • Opiskeluun ammattiopistossa 700 euroa
  • Opiskeluun korkeakoulussa ja yliopistossa 1000 euroa
  • Vaihto-opiskelun kuluihin 1500 euroa

Huomaa, että kaikki yli 1.000 euron henkilökohtaiset apurahat ovat saajalleen veronalaista tuloa,  jotka säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle.

Myöntöpäätökset ja maksatus

Säätiön hallitus päättää myönnettävistä opiskeluapurahoista vuosittain syyskuun alussa. Apurahapäätös ilmoitetaan hakijalle hakuohjelmassa. Myönnetty apuraha maksetaan, kun apurahan saaja on toimittanut säätiölle maksatusta varten vaaditut tiedot ja liitteet.

Liitteet

Liitteitä ei toimiteta hakemuksen yhteydessä.

Apurahan saaja toimittaa säätiölle vaaditut liitteet pdf-muodossa apurahaohjelmassa tehtävän maksatuspyynnön mukana