Hallinto

Säätiölaki määrää, että säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Säätiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii siitä, että toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus 2024

Marjatta Palander

Puheenjohtaja

Professori, Joensuu

Tiina Tolvanen

Hallituksen jäsen

Henkilöstö- ja talousjohtaja, Joensuu

Ari Mononen

Hallituksen jäsen

CEO, Joensuu

Anu Talka

Hallituksen jäsen

Kulttuurijohtaja, Lappeenranta

Matti Tolvanen

Varapuheenjohtaja

Professori, Joensuu

Tuomo Vatanen

Hallituksen jäsen

Varatuomari, Joensuu

Outi Örn

Hallituksen jäsen

Talous- ja hallintojohtaja, Inkoo

Hallintoneuvosto 2024

Säätiölain mukaisen hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa säätiön hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee jäsenensä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää näille maksettavista palkkioista.

Hallintoneuvosto vahvistaa säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka säätiön organisaation olennaista muuttamista sekä päättää sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja säätiön purkamisesta.

Liisa Ryyppö

Puheenjohtaja

FM, Joensuu

Risto Turunen

Varapuheenjohtaja

Professori, Joensuu

Harri Broman

Jäsen

Kauppaneuvos, Joensuu

Antti Heliövaara

Jäsen

Varatuomari, Helsinki

Laura Jetsu

jäsen

FT, Ilomantsi

Kyösti Kakkonen

Jäsen

Kauppaneuvos, Joensuu

Mikko Kärkkäinen

Jäsen

OTT, VT, Joensuu

Markku Lappalainen

Jäsen

Maakuntaneuvos, Ilomantsi

Pertti Lintunen

Jäsen

Kaupunkineuvos, Imatra

Eeva Punta

Jäsen

FL, Joensuu

Tarja Raninen-Siiskonen

Jäsen

Museonjohtaja, Joensuu

Antti Reenpää

Jäsen

DI, Helsinki

Liisa-Maija Sainio

Jäsen

Professori, Lappeenranta

Lea Siilin

Jäsen

FT, Joensuu

Pasi Tuunainen

Jäsen

Dosentti, Joensuu

Matti Virtaala

Jäsen

Teollisuusneuvos, Joensuu

Anu Vehviläinen

Jäsen

Eduskunnan entinen puhemies, FM

Kunniajäsenet

Kauppaneuvos Väinö H. Broman

Diplomi-insinööri Pentti Immonen

Kanslianeuvos Matti Halonen

Asessori Timo Nevalainen

Toimisto

Asiamies, toiminnanjohtaja

FM Satu Kokkonen

puh. 050 067 8904

satu.kokkonen@kkes.fi

Talouskoordinaattori

Merkonomi Satu Piitulainen

puh. 013 123 271

satu.piitulainen@kkes.fi

Kiinteistöpäällikkö

Rakennusmestari IAT Eero Kuittinen

puh. 050 511 1905

eero.kuittinen@kkes.fi