Aikataulu

Projektin käynnistäminen kesäkuussa 2015

Hankehakemus
Energiatehokas puukerrostalo EAKR-hankehakemuksen jättäminen Pohjois-Karjalan Maakuntaliittoon syyskuussa 2015

2015 joulukuu

Hankesuunnittelu
Puurakennuttajakonsultin palkkaaminen ja hankehenkilöstön rekrytointi

Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan valinta
Joulukuussa 2015, muut suunnittelijat valittu tammi-helmikuussa 2016

Tammikuu 2016

Ensimmäinen suunnittelukokous
Suunnittelun käynnistäminen 18.1.2016

Huhtikuu 2016

Rakennuslupa
Rakennuslupahakemus jätettiin rakennusvalvontaan 19.4.2016

Urakkalaskenta
Tarjoukset urakoitsijoilta 9.5.2016

Kesäkuu 2016

Rakennuslupa 28.6.2016.

Elokuu 2016 – rakentamisen aloitus

Ensimmäinen työmaakokous 12.8.2016

Peruskiven muuraus 30.8.2016

1-kerroksen betonointitöiden teko

Tilaelementtien asennuksen aloitus 25.11.2016

Kaikki tilaelementit asennettu 11.1.2017

Vesikatto asennettu 9.3.2017

Rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus 2.5.2017
Rakennusvalvonnan lopputarkastus 16.6.2017

Ensimmäiset asukkaat muuttavat taloon 1.6.2017