APURAHAT

Tieteen, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan apurahojen haku vuodelle 2018 on päättynyt 30.11.2017.

 

Apurahojen hakemisesta ja päätösperusteista lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Satu Kokkonen
puh. 013 122155 tai satu.kokkonen@kkes.fi

Myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvistä asioista vastaa taloussihteeri Satu Piitulainen
puh. 013 123271 tai satu.piitulainen@kkes.fi

YLEISTÄ APURAHOISTA

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö tukee Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä luovutetun Karjalan historian, kulttuurin ja perinteen tutkimusta sekä toiminta-alueensa muuta kulttuuritoimintaa. Apurahoja ja avustuksia myönnetään Karjalaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin ja Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimivien taiteilijoiden työskentelyyn sekä alueen kulttuuriharrastustoimintaan. Pohjoiskarjalaista syntyperää olevien, perustutkintoaan suorittavien nuorten opiskelua tuetaan opiskelustipendein.

Päätökset myönnetyistä apurahoista toimitetaan saajille kirjeitse. Apurahojen saajat ja hankkeet julkaistaan päätösten jälkeen säätiön internet-sivuilla.

Apurahaa - kyllä vai ei?

Kyllä!

+ Humanististen alojen tai niitä lähellä olevien alojen, ensisijaisesti alueellista tai henkistä karjalaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, väitöskirjatöihin ja lisensiaatintutkimuksiin sekä post doc -tutkimuksiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Yliopistojen tai tutkimuslaitosten hankkeisiin voidaan myöntää apurahoja myös työryhmille. Tällöin hakijana on ao. laitos.

+ Humanististen alojen tai niitä lähellä olevien alojen tieteellisiin tutkimus- tai julkaisuhankkeiden kuluihin (arkisto-, matka-, materiaali- ym. kulut) joko henkilökohtaisiin hankkeisiin tai työryhmien hankkeisiin. Kulut on eriteltävä hakemuksessa.

+ Pohjois- tai eteläkarjalaisille, eri alojen taiteilijoille ammatilliseen toimintaan henkilökohtaisina puolen vuoden tai vuoden työskentelyapurahoina.

+ Kulttuuriharrastustoiminnan kuluihin Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella, ensisijaisesti kulttuuriyhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille. Kulut on eriteltävä hakemuksessa.

+ Opiskeluapurahoja ensimmäistä tutkintoaan ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville, Pohjois-Karjalasta kotoisin oleville nuorille.

Ei

- Päivärahoihin tai työskentelyyn silloin, kun hakija saa/ hakijat saavat muuta ansio- tai eläketuloa

- Henkilökohtaisen harrastustoiminnan kuluihin

- Ns. kulttuurimatkailuun

- Muualla kuin Suomessa tapahtuviin kulttuurihankkeisiin

- Sukututkimuksiin

- Kulttuuritilaisuuksien tarjoilukuluihin

- Muiden kuin pohjoiskarjalalähtöisten nuorten opiskelukuluihin

Huomioithan, että työskentelyapuraha edellyttää, ettei hakijalla ole apurahakautenaan palkka- tai eläketuloa.