APURAHAT

Apurahojen hakemisesta ja päätösperusteista lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Satu Kokkonen
puh. 050 067 8904 tai satu.kokkonen@kkes.fi

Myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvistä asioista vastaa taloussihteeri Satu Piitulainen
puh. 013 123271 tai satu.piitulainen@kkes.fi

YLEISTÄ APURAHOISTA

>Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan (SRNK) ohjeistoa apurahan hakijalle

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö tukee Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä luovutetun Karjalan historian, kulttuurin ja perinteen tutkimusta sekä toiminta-alueensa muuta kulttuuritoimintaa. Apurahoja ja avustuksia myönnetään Karjalaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin ja Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimivien taiteilijoiden työskentelyyn,  alueen kulttuuriharrastustoimintaan sekä siirtokarjaisten yhteistöjen karjalaisen perinteen tunnettuutta yläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin maassamme. Pohjoiskarjalaista syntyperää olevien, perustutkintoaan suorittavien nuorten opiskelua tuetaan opiskelustipendein.

Päätökset myönnetyistä apurahoista toimitetaan saajille kirjeitse. Apurahojen saajat ja hankkeet julkaistaan päätösten jälkeen säätiön internet-sivuilla.

 

Apurahaa - kyllä vai ei?

Kyllä!

+ Humanististen alojen tai niitä lähellä olevien alojen, ensisijaisesti alueellista tai henkistä karjalaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, väitöskirjatöihin ja lisensiaatintutkimuksiin sekä post doc -tutkimuksiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Yliopistojen tai tutkimuslaitosten hankkeisiin voidaan myöntää apurahoja myös työryhmille. Tällöin hakijana on ao. laitos.

+ Humanististen alojen tai niitä lähellä olevien alojen tieteellisiin tutkimus- tai julkaisuhankkeiden kuluihin (arkisto-, matka-, materiaali- ym. kulut) joko henkilökohtaisiin hankkeisiin tai työryhmien hankkeisiin. Kulut on eriteltävä hakemuksessa.

+ Pohjois- tai eteläkarjalaisille, eri alojen taiteilijoille ammatilliseen toimintaan henkilökohtaisina puolen vuoden tai vuoden työskentelyapurahoina.

+ Kulttuuriharrastustoiminnan kuluihin Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella, ensisijaisesti kulttuuriyhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille. Kulut on eriteltävä hakemuksessa.

+ Opiskeluapurahoja ensimmäistä tutkintoaan ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville, Pohjois-Karjalasta kotoisin oleville nuorille.

Ei

- Päivärahoihin tai työskentelyyn silloin, kun hakija saa/ hakijat saavat muuta ansio- tai eläketuloa

- Henkilökohtaisen harrastustoiminnan kuluihin

- Ns. kulttuurimatkailuun

- Muualla kuin Suomessa tapahtuviin kulttuurihankkeisiin

- Sukututkimuksiin tai -julkaisuihin

- Kulttuuritilaisuuksien tarjoilukuluihin

- Muiden kuin pohjoiskarjalalähtöisten nuorten opiskelukuluihin. Poikkeuksena Väinölä-rahastosta haettavat vienansukuisten opiskelijoiden opiskeluun tarkoitetut apurahat.

Huomioithan, että työskentelyapuraha edellyttää, ettei hakijalla ole apurahakautenaan päätoimista palkkatuloa tai eläketuloa.