Ekologinen puu

Ekologisten raaka-aineiden, menetelmien ja arvovalintojen merkitys korostuu; ekologisuus tulee korostumaan rakentamisessa ja myös asuntokaupassa.

Puutalon hiilijalanjälki voi olla jopa puolet pienempi kuin vastaavan betonisen rakennuksen. Kiloon kuivaa puuta on sitoutunut puolitoista kiloa ilmakehän hiilidioksidia. Puu on uusiutuva ja kierrätettävä raaka-aine. Puun käyttö rakentamisessa vähentää tehokkaasti rakennustuotteiden valmistuksen päästöjä. Asia on tärkeä, sillä rakentaminen kuluttaa Euroopassa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala. Eikä rakentamisen tarpeelle näy loppua – väestö lisääntyy ja muuttovirrat voimistuvat.

Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta ja materiaalien valmistuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja on vähennettävä. Materiaalien optimointi ja rakentamisen elinkaaritarkastelu ovat tulevaisuudessa tärkeämpiä kuin pelkän energiankulutusluvun laskeminen.

Puuta riittää rakennettavaksi

Valtakunnan metsien inventointitietojen mukaan Suomen metsien puuvaranto on noin 2,3 miljardia kuutiota. Hakkuut ovat viime vuosina olleet noin 70 prosenttia hakkuumahdollisuuksista. Puuston vuotuinen kasvu on reilut 105 miljoonaa kuutiota. Suomen metsät kasvavat vajaassa minuutissa yhtä paljon kuin puuta tarvitaan keskikokoisen kerrostalon rakentamiseen.

Uutta liiketoimintaa

Metsäteollisuuden rakennemuutos on puurakentamisen mahdollisuus. Puurakentaminen puolestaan on mahdollisuus Suomen kansantaloudelle. Puurakentamiseen liittyviä prosesseja voidaan kehittää ja yhteistyöverkostoja vahvistaa. Tarvitaan asiakaslähtöisyyttä ja palvelutarjontaa. Jalostettujen suomalaisen puutuotteiden kysyntää voidaan kasvattaa ja vientiä lisätä. Metsät ovat suomalaisille arvokasta pääomaa. On meistä itsestämme kiinni, kuinka fiksusti jalostamme puuta ja kuinka tehokkaasti hyödynnämme tarjolla olevan pääoman tuoton.

Puun valinta

Suomen kaikista asunnoista reilut 40 prosenttia on kerrostaloasuntoja. Suomi onkin yksi Euroopan kerrostalovaltaisimmista maista.

Lue lisää

Puurakentaminen myötätuulessa

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on toimialueensa vahva vaikuttaja ja uusien asioiden mahdollistaja.

Lue lisää