Hanke ja toimijat

Puurakentamisen lisääminen on kansantaloudellisesti järkevää ja ekologisesti hyvin perusteltua. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö haluaa omalla panoksellaan edistää puurakentamista. Siksi säätiö on koonnut 6-kerroksisen vuokratalon rakennusprojektin yhteyteen Energiatehokas puukerrostalo EAKR -kehityshankkeen.

Energiatehokas puukerrostalo -kehityshankkeen tavoitteena on tukea konkreettisen puukerrostalokohteen suunnittelua ja tuottaa monipuolista puurakentamisen tutkimus- ja koulutustietoa. Hanke edistää osaltaan puurakentamista. Hankkeessa säätiön yhteistyökumppaneina ovat Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Energiatehokas puukerrostalo -kehityshankkeen kokonaiskustannukset ovat 366 000 euroa, josta Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston EAKR -tuki on noin 256 000 euroa. Kerrostalokohteen suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön omalla rahoituksella.

Tavoitteena on tukea konkreettisen puukerrostalokohteen suunnittelua.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, KKES, on yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka tukee toiminta-alueellaan tieteiden, taiteiden ja muun kulttuuritoiminnan harjoittamista sekä pohjoiskarjalaisten nuorten opiskelua. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia noin puoli miljoonaa euroa.

Säätiön varallisuus on kertynyt lahjoituksista ja sijoitusten tuotoista. Varat on sijoitettu pääasiassa kiinteistö- ja huoneisto-osakkeisiin, pörssiosakkeisiin, arvopapereihin sekä maa- ja metsäalueisiin. Pääosa säätiön tuloista kertyy huoneisto-osakkeiden tuotoista. Säätiöllä on tällä hetkellä Joensuussa noin 150 asuinvuokralaista. Joensuun vuokramarkkinoilla säätiö on ollut merkittävä toimija vuosikymmenten ajan.

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu on tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä tavoitteena puurakentamisen edistäminen ja siihen liittyvän osaamistason nostaminen Pohjois-Karjalassa. KKES:n puukerrostalo konkretisoi maakunnan panostuksia toimialaan ja siihen liittyvän osaamisen vahvistamiseen.

Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamiseen liittyvän toiminnan näkökulmasta kohde toimii merkittävänä tutkimus- ja kehitysympäristönä myös valtakunnan tasolla, joka tuottaa uutta tietoa ja osaamista hyödynnettäväksi sekä rakennusinsinöörikoulutuksen että yritysten liiketoimintojen kehittämiseen. Parhaimmillaan kohde voi olla ponnahduslauta seuraaville puukerrostalokohteille sekä vahvistaa Pohjois-Karjalan imagoa metsäosaamisen keskittymänä.

Itä-Suomen yliopisto

Puukerrostalohanke tuo Joensuuhun ainutlaatuisen puurakentamisen oppimis- ja tutkimusympäristön. Itä-Suomen yliopiston puumateriaalitieteen yksikkö voi hyödyntää kerrostalokohdetta yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa muun muassa rakenteiden homeherkkyyden tutkimukseen liittyen. Puurakenteiden terveyden ohella puun biologisen hajoamisen, palonsuojauksen ja kosteuselämisen ymmärtäminen ilmiötasolla koetaan yliopistolla keskeisiksi pitkäjänteisen tutkimuksen aiheiksi, joita alueen merkittävät uudet rakennushankkeet osaltaan tukevat.