Vuoden 2021

 tieteen-, taiteen- ja muun karjalaisen kulttuuritoiminnan apurahat . 

KKES on myöntänyt apurahaja ja avustuksia 
53 hankkeelle, yhteensä 513.500 euroa, josta  100.000 euroa on joko aiemmin myönnettyjä, useammalle vuodelle jaksottuvia hankkeita, tai koronapandemian vuoksi edellisvuodelta siirtyneitä  hankkeita.  

Myönnetyt apurahat

 

Säätiön toiminta

Toimintakertomus 2020

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, KKES,
on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

KKES:n tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen maassamme.

Säätiön kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue Pohjois- ja Etelä-Karjala. Siirtokarjalaisten perinneharrastustoimintaa säätiö tukee heidän nykyisillä asuinseuduillaan. 

Yhteystiedot

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Toimisto puh. (013) 123 271
Postiosoite: PL 259, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Siltakatu 18, 80100 Joensuu

Asiamies, toiminnanjohtaja, filosofian maisteri Satu Kokkonen
puh. 050 0678 904
satu.kokkonen@kkes.fi