Opiskeluapurahat lukuvuodelle 2021 - 2022

Haku on päättynyt. 
Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään elo-syyskuun vaihteessa. Myönnettävät apurahat ilmoitetaan saajille kirjeitse. 

Vuodelle 2021

Myönnetyt tieteen, taiteen ja muun karjalaisen kulttuuritoiminnan apurahat 

Säätiön toiminta

Toimintakertomus 2020

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, KKES,
on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

KKES:n tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen maassamme.

Säätiön kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue Pohjois- ja Etelä-Karjala. Siirtokarjalaisten perinneharrastustoimintaa säätiö tukee heidän nykyisillä asuinseuduillaan. 

Yhteystiedot

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Toimisto puh. (013) 123 271
Postiosoite: PL 259, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Siltakatu 18, 80100 Joensuu

Asiamies, toiminnanjohtaja, filosofian maisteri Satu Kokkonen
puh. 050 0678 904
satu.kokkonen@kkes.fi