Opiskeluapurahat 
lukuvuodelle 2020 - 2021

ovat olleet haettavina 1. - 31.5. Päätökset apurahoista tehdään syyskuun alussa.

 

Myönnetyt tiede- taide- ja muut kulttuuritoiminnan apurahat 
2020

 

Virusepidemian vaikutukset 
myönnettyjen apurahojen maksatukseen. 

 

 

 

Säätiön toiminta

Toimintakertomus 2019

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, KKES,
on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

KKES:n tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen maassamme.

Säätiön kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue Pohjois- ja Etelä-Karjala. Siirtokarjalaisten perinneharrastustoimintaa säätiö tukee heidän nykyisillä asuinseuduillaan.

 

Yhteystiedot

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Toimisto puh. (013) 123 271
Postiosoite: PL 259, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Siltakatu 18, 80100 Joensuu

Asiamies, toiminnanjohtaja, filosofian maisteri Satu Kokkonen
puh. 050 0678 904
satu.kokkonen@kkes.fi