Puun valinta

Suomen kaikista asunnoista reilut 40 prosenttia on kerrostaloasuntoja. Suomi onkin yksi Euroopan kerrostalovaltaisimmista maista. Puun markkinaosuus yli 2-kerroksissa taloissa on kuitenkin vain 3-4 prosentin luokkaa; Suomeen on tähän mennessä rakennettu viitisenkymmentä puukerrostaloa.

Viime vuosina useita kerrostaloja on aiottu rakentaa puusta. Suunnitelmat ovat kuitenkin usein muuttuneet kustannuslaskennan edetessä. Samaan aikaan esimerkiksi Ruotsissa noin 20 prosenttia uusista asuinkerrostaloaloista rakennettaan puusta. Johtopäätös on ilmeinen – tarvitsemme lisää tutkittua, rehellistä ja kaikkien toimijatahojen saatavilla olevaa tietoa puurakentamisesta. Kansantaloudellisesti arvokkaan puuraaka-aineen hyödyntämistä kannattaa pohtia tarkasti. On syytä kyseenalaistaa puurakentamisen esteiksi koettuja asioita – ovatko ne todellisia esteitä vai sittenkin ratkaistavissa olevia kysymyksiä?

Ruotsissa noin 20 prosenttia uusista asuinkerrostaloista rakennetaan puusta.

Perinteinen rakennusmateriaali

Puurakentaminen on Suomessa mielletty pitkään pienen mittakaava rakentamiseksi. On ollut luontevaa rakentaa puusta omakotitalo, kesämökki, pihasauna. Myös hirsirakentamisella on pitkät perinteet. Valtaosa pientaloista rakennetaan edelleen puurunkoisena.

Puurakentamisessa vaaditaan materiaalin tuntemusta. Puukerrostalon rakentamisessa suunnittelutyön merkitys korostuu. Mitä korkeampia rakennuksia puusta tehdään, sitä keskeisempää on runkomateriaalin kestävyys ja ammattitaitoinen rakennesuunnittelu.

Riskit puhuttavat

Suhtautuminen puukerrostalorakentamiseen on Suomessa ollut varovaista. Palonkestävyys, kosteusvahingot, painumat, huoneakustiikka ja rakennuksen elinkaaren ylläpitokustannukset nousevat kriittisinä asioina keskusteluun.

Kehityshankkeen avulla haetaan uutta tietoa ja ratkaisuja puurakentamisen kriittisiksi koettuihin kysymyksiin. Puun ja betonin vastakkainasettelua haluamme välttää. Sen sijaan tarvitaan yhteistyötä. Fakta on, ettei yhtään puukerrostaloa ole toistaiseksi rakennettu ilman betonia.

Ekologinen puu

Ekologisten raaka-aineiden, menetelmien ja arvovalintojen merkitys korostuu; ekologisuus tulee korostumaan rakentamisessa ja myös asuntokaupassa.

Lue lisää

Puurakentaminen myötätuulessa

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on toimialueensa vahva vaikuttaja ja uusien asioiden mahdollistaja.

Lue lisää