Puumateriaali myötätuulessa

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on toimialueensa vahva vaikuttaja ja uusien asioiden mahdollistaja. Säätiö kokosi kerrostaloprojektin oheen Energiatehokas puukerrostalo EAKR -kehityshankkeen.

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää suomalaista puurakentamista tarjoamalla monipuolinen ja mahdollisimman avoin tutkimus- ja oppimisalusta kaikkien toimijoiden käyttöön. Ekologinen ajattelu, ympäristönäkökulmien kaukonäköinen huomiointi, valtiovallan suotuisa asenne ja puuteollisuuden oma aktivoituminen ovat vahvistumassa. Tässä ajassa Joensuu – Euroopan metsäpääkaupunki – ansaitsee ensimmäisen puukerrostalonsa!

Monipuolinen ja mahdollisimman avoin tutkimus- ja oppimisalusta

Rakennesuunnittelu

Puukerrostalon rakenteet vaativat monipuolista ja haasteellista suunnittelua. Rakennesuunnittelun tärkeyttä ei voi kyllin korostaa. Teollinen puurakentaminen perustuu pitkälle esivalmistettuihin rakennusosiin. Nimenomaan esivalmistus lisää suunnittelun tarvetta, koska asioita ei enää voi jättää työmaavaiheessa ratkaistavaksi.

Tavoitteena rakennusajan lyheneminen

Vielä toistaiseksi tilaelementeistä rakennettavan puukerrostalon suunnittelussa on päällekkäisyyksiä, jotka nostavat rakentamisen kustannuksia. Puukerrostalorakentaminen vaatii edelleen kehitystyötä ja kokemusta, jotta ratkaisuja pystytään vakioimaan ja sitä kautta alentamaan kustannuksia. Jo nyt teollisen puurakentamisen etuna on, että työmaavaihe voi olla jopa kaksi kolmasosaa nopeampi kuin tavanomaisessa rakentamisessa. Työmaavaihe on nopeampi, työvoimaa tarvitaan vähemmän ja kallis nosturiaika voidaan minimoida.

Puun valinta

Suomen kaikista asunnoista reilut 40 prosenttia on kerrostaloasuntoja. Suomi onkin yksi Euroopan kerrostalovaltaisimmista maista.

Lue lisää

Ekologinen puu

Ekologisten raaka-aineiden, menetelmien ja arvovalintojen merkitys korostuu; ekologisuus tulee korostumaan rakentamisessa ja myös asuntokaupassa.

Lue lisää