Vuoden 2022 tiede- ja kulttuuriapurahat on myönnetty

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on myöntänyt vuoden 2022 tiede- ja kulttuuriapurahat. Apurahoja säätiö jakoi yhteensä 59 kohteelle 487 400 euron edestä.

Kuluvalle vuodelle myönnetyistä apurahakohteista merkittäviä kulttuuritoiminnan kohteita ovat muun muassa Taito Pohjois-Karjala ry:lle myönnetty 30 000 euron tuki Virvittäin verkkoon – käsityöperinne eläväksi ja elämään internetin avulla -kolmivuotisen hankkeen kuluihin, sekä Sotien 1939 – 1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistykselle myönnetty 5 000 euron tuki Viimeiseen iltahuutoon -elokuvaprojektiin, jossa on 26 elokuvaa Pohjois-Karjalan viimeisistä veteraaneista sekä heidän läheisistään.

Erilaisen kulttuuritoiminnan ohella myös tiedeapurahoja on myönnetty tälle vuodelle muutamia, yhteensä 148 500 euron edestä, joka vastaa tämän vuoden apurahoista noin 30 %. Merkittäviä kohteita ovat esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselle myönnetty 30 000 euron tuki kolmelle vuodelle ”Toimijoiden Karjalat: 30 vuotta rajat ylittävää vuorovaikutusta Pohjois-Karjalassa” -tutkimushankkeelle, sekä väitöstutkija Sami Kalliolle myönnetty 26 000 euron tuki 12 kuukaudelle Vienan Karjalan Pistojärven kunnan karjalaisen asutuksen syntyä ja väestön kehitystä 1700-1944 käsittelevälle tutkimukselle.

Kaikki kuluvalle vuodelle myönnetyt tiede- ja kulttuuriapurahat löytyvät liitteenä KKES:n verkkosivuilta, Apurahat-pääsivulta, kohdasta Myönnetyt apurahat.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön virallinen tilinpäätös valmistuu alkukeväästä 21. maaliskuuta, säätiön hallituksen kokouksessa.