Harkittua profiloitumista

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 40 rakennusinsinööriä. Koulutus kestää neljä vuotta. Valmistuneista valtaosa sijoittuu nopeasti työelämään.

Ammattikorkeakoulujen rakennusinsinöörikoulutusta on aika ajoin kritisoitu siitä, että koulutuksessa puurakentamisen osuus jää turhan kapeaksi. Kareliassa puurakentamisen painoalalla keskitytään puu- ja puupohjaisiin kuitumateriaaleihin ja niiden käyttöön rakentamisessa. Erikoisasiantuntija Timo Pakarinen ymmärtää kritiikin, mutta kehottaa katsomaan asiaa holistisemmin.

– Tosiasia on, että puurakentaminen on ollut Suomessa suuren mittakaavan rakentamisessa paljon pienemmässä roolissa kuin betoni rakenteet. Siinä mielessä koulutuksen painotus on ollut ihan perusteltua. Toki puurakentamisen osuuden lisäämistä koulutuksessa on varmasti aiheellista pohtia. Tulevaisuus näyttää, miten rakennusalan yritykset ottavat puurakentamisen omakseen. Juuri nyt kehitys näyttää hyvältä.

Valtakunnallisesti alan koulutusta on moitittu myös päällekkäisyydestä ja pirstaleisuudesta; koulutuksen ja osaamisen keskittämistä peräänkuulutetaan.

– Karelia-ammattikorkeakoulussa puurakentaminen on yksi koulutuksen painopistealue, mikä näkyy myös meidän tutkimus- ja kehitystoiminnassamme. Profiloituminen ja omien vahvuuksien löytäminen on perusteltua – eikä vähiten siksi, että Suomen korkeakoulukenttä on murroksessa, Pakarinen toteaa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on kannustanut Kareliaa pitämään puurakentamisen lippua ylhäällä.

Puurakentamisen painoalan soveltavalla tutkimuksella ja koulutuksella pyritään edistämään teollista puurakentamista ja alan uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Tässä nimenomaisessa tavoitteessa Joensuun Pihapetäjä – Joensuun ensimmäisenä yli 2-kerroksisena puukerrostalo – on äärimmäisen tärkeä rakennusprojekti. Tuuleen huutelun sijasta tarjolla on konkreettisia näyttöjä.

Tekstit: Sirkka-Liisa Aaltonen