Tiina Tolvanen KKES:n hallitukseen

KKES:n hallitukseen on 1.1.2023 alusta lukien valittu maa- ja metsätieteiden maisteri Tiina Tolvanen (52 v.) Joensuusta.

Tolvanen on työskennellyt Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimialajohtajana ja aloittaa vuoden alussa Pohjois-Savon Osuuskaupan henkilöstöjohtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. PK-n kauppakamarin toimitusjohtajana sekä Pohjois-Karjalan yrittäjien toiminnanjohtajana.

Hallitustehtäviä Tolvasella on ollut mm. Finland University Oy:ssä, Itä- Suomen yliopistossa, Riveria koulutuspalvelut Oy:ssä, Suomen Työterveys ry:ssä, P-K:n Terveyspalvelut Oy:ssä sekä Itä-Suomen hallituspartnerit ry:ssä. Lisäksi Tolvasen CV:stä löytyy lukuisa määrä erilaisia johtoryhmä- ja ohjausryhmäjäsenyyksiä koulutus-, edunvalvonta- ja muissa yhteiskunnallisissa toimielimissä.

KKES:n Hallituksen jäsenyydestä luopuu KTM Eero Broman, joka toimi KKES:n hallituksessa vuodesta 2005.