Säätiö palkittiin Puumiesteosta

Vuoden 2018 Puumies-teko Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan Puumiehet ry jakaa vuosittain tunnustuksen maakunnan puualaa merkittävästi edistäneestä toiminnasta henkilölle, yhteisölle tai yritykselle. Palkinto on myönnetty jo yli 20 vuoden ajan ja sen myöntämisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Yhdistys toimii maakunnassa Puumiesten liitto ry:n alueyhdistyksenä, ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 100 jäsentä.

Vuoden 2018 puumiestekona on palkittu Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö päätöksestään rakentaa Joensuuhun ensimmäinen yli 2-kerroksinen puukerrostalo. Päätös edustaa rohkeaa ja ennakkoluulotonta suhtautumista ja sen toteutus innovatiivista otetta puurakentamiseen. Pihapetäjä-nimen saaneessa rakennuksessa on kuusi kerrosta, joista viisi on rakennettu puurakenteisina CLT-tilaelementteinä. CLT on sahatavarasta kerroksittain ristiinliimattu rakennusmateriaali ja siitä tehdyt tilaelementit edustavat rakennusteknologiana yhtenä moderneinta tapaa rakentaa kerrostaloja.

Pihapetäjä-talon valmistumisella on ollut suuri vaikutus maakunnan yleiseen suhtautumiseen puukerrostalojen rakentamiseen ja sen vaikutukset voidaan jo nyt nähdä aktiivisuuden nousuna puurakentamisessa. Huomion arvoista on myös että Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on toteuttanut rakennushankkeen yksityisellä rahoituksella, kun yleensä odotetaan julkisen sektorin toimivan veturina uusien rakentamistapojen käyttöön ottamisessa.

Pohjois-Karjalan Puumiehet ry luovutti palkinnon Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle vuosikokouksessaan 23.3.2018. Palkinnon vastaanotti säätiön puolesta kiinteistöpäällikkö Eero Kuittinen. Pihapetäjä-rakennushanke oli hyvin esillä myös vuosikokouksen juhlaesitelmässä, jonka piti talon rakennesuunnittelusta vastannut rakennusinsinööri Mika Keskisalo.

Kuvassa vas. kiinteistöpäällikkö Eero Kuittinen, KKES, Erkki Verkasalo, puheenjohtaja sekä Timo Pakarinen, Pohjois-Karjalan puumiehet ry.