RAHASTOT

Säätiössä on yleisrahaston lisäksi 41 nimikkorahastoa, joiden yhteispääoma on noin 14 miljoonaa euroa. Rahastot ovat syntyneet säätiön saamista testamenteista ja muista pääomalahjoituksista. Nimikkorahastojen pääomat kasvavat niihin osoitetuista lahjoituksista ja säätiön sijoitusomaisuuden tuotto-osuudesta.

Lahjoitukset ja testamentit

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on nimetty verohallinnon tuloverolain 57 §:n mukaiseksi yleishyödyllistä tarkoitusta toteuttavaksi apurahasäätiöksi, jolle tehdyt enintään 50 000 euron lahjoitukset ovat yritysverotuksessa vähennyskelpoisia.

Kun harkitsette lahjoitusta tai testamenttia Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, toivomme teidän ottavan yhteyttä toiminnanjohtaja Satu Kokkoseen, puhelin 050 067 8904 tai satu.kokkonen@kkes.fi

NIMIKKORAHASTOT

Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja rahastojen hoitokuntien esityksestä niiden tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Myönnettävät apurahat päättää säätiön hallitus. Säätiön säännöissä mainitun tarkoituksen lisäksi nimikkorahastoilla voi olla myös jokin erityistarkoitus, johon lahjoittaja on tarkoittanut rahastonsa varoja käytettävän.

Nimikkorahastojen lisäksi säätiössä on erillinen Yliopistorahasto, jonka pääoma on 425 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea yliopistotoimintaa Pohjois-Karjalassa.

Riitta ja Väinö H Bromanin rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti henkisen maanpuolustustyön tukemiseen

Kauko ja Helena Bromanin rahasto
Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Pohjois-Karjalan Ammattiopiston autoalan perustutkintoa opiskeleville opiskelijoille sekä Karelia-Ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan tutkintoa opiskeleville opiskelijoille.

Martta ja Aarne Cederbergin rahasto
Opiskeluapurahoja pohjoiskarjalaista syntyperää oleville nuorille ja lahjakkaille opiskelijoille

Etelä-Karjalan rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti eteläkarjalaisen kulttuuritoiminnan tukemiseen

Eino ja Marjatta Hietasen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti Kannaksen alueen perinteen tutkimiseen ja vaalimiseen

Aini ja Toivo Hirvosen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Paavo ja Hilkka Honkajuuren rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, erityisesti musiikin opiskeluun ja musiikin harrastustoimintaan Pohjois-Karjalassa sekä kaavilaisiin kulttuurihankkeisiin

E J Huttusen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tunnustuspalkintona

Joensuun Marttayhdistys ry:n rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä erityisesti kotitalousalan opiskeluun ja tutkimukseen Pohjois-Karjalassa

Karjalaisen - Kosti Aaltosen rahasto
Julkaisualan opiskeluun

Karjalan Äänen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Elma ja Väinö Kokkosen rahasto
Lääketieteen opiskelijoiden opintojen tukemiseen

Kaupunginlääkäri O. A. Kososen muistorahasto
Pohjois-Karjalan luonnon tutkimuksen tukemiseen

Paavo Kotilaisen rahasto
Vuoksenlaakson alueen kulttuurihankkeisiin

Antti Kukkosen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tunnustuspalkintona

Laakkosen rahasto
Pohjoiskarjalaisten elinkeinojen historian tutkimuksen ja julkaisutoiminnan tukemiseen

Martta Laineen rahasto
Kaupallisten aineiden opiskelun tukemiseen Pohjois-Karjalassa

Veijo Mannelinin rahasto
Pohjoiskarjalaisen perinteen säilyttämiseen ja aatteellisen maanpuolustustyön tukemiseen

Sanni ja Pekka Mensosen rahasto
Outokumpulaisten teknisen alan opiskelijoiden tukemiseen

Olli Tiaisen maanpuolustusrahasto
Pohjoiskarjalaisen henkisen maanpuolustustyön tukemiseen

Ritva Oravan rahasto
Joensuun yliopiston opiskelijoiden lisensiaatti- ja väitöskirjatyön tukemiseen

Irma ja Reino Pitkäsen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti opiskelijoiden tukemiseen

Pohjoiskarjalainen Sotilasmusiikkirahasto
Pohjoiskarjalaisen sotilasmusiikkiperinteen tukemiseen

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä kaupallisten aineiden opiskeluun pohjoiskarjalaisille opiskelijoille

Pohjois-Karjalan Osuuspankkien rahasto
pohjoiskarjalaisen yritteliäisyyden ja osuustoiminnallisuuden sekä luovan toiminnan tulosten kaupallistamisen ja tutkimuksen tukemiseen

Jorma Reenpään rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä erityisesti karjalaista kulttuuria käsittelevään ja edistävään julkaisutoimintaan

Anja ja Arto Ruudun rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti kuvataide-elämän edistämiseen Pohjois-Karjalassa

Aino ja Nuutti J Rädyn rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti Ilomantsilaisiin kulttuurihankkeisiin

Ensio Salmenkallion rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti Laatokan Karjalaan ja Sortavalaan liittyvän tutkimustoiminnan tukemiseen

Erkki ja Inkeri Salomaan rahasto
teknisten ja kaupallisten aineiden opiskeluun Pohjois-Karjalassa

Tauno ja Siiri Talluksen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä kaupallisten aineiden opiskelun tukemiseen

Mirjam ja Pauli Talvion Kantele-rahasto
Kanteleensoiton harrastuksen tukemiseen

Eeva ja Esa Timosen rahasto
Pohjois-Karjalan asukkaiden elinolojen kehittämiseen ja sen hyväksi toimivien yhteisöjen toiminnan edistämiseen

Väinö ja Taimi Toron rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Kerttu Tossavaisen rahasto
Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä erityisesti pohjoiskarjalaisten nuorten opiskelun tukemiseen

Hanna ja Antti Turusen rahasto
Ilomantsilaisen kotiseututyön tukemiseen ja ilomantsilaisten opiskelijoiden tukemiseen

Vuokko Vallinkosken rahasto
pohjoiskarjalaisten saksan- ja ranskankielen opettajien jatko-opintojen tukemiseen

Wiipuri-museon säätiön rahasto
Viipurin ja sen vaikutusalueen historian tutkimuksen tukemiseen

Väinölä rahasto
Syntyperältään karjalaisten nuorten henkilöiden opintojen tukeminen ja karjalaisten henkisten ja taloudellisten pyrintöjen tukeminen. Etusijalla ovat vienankarjalaiset hakijat ja hankkeet.

Eevi ja Matti Väistön rahasto
Pohjois-Karjalan taloudellisen ja henkisen kehityksen tukemiseen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen

21. Prikaatin muistorahasto
21. Prikaatin henkisen perinnön ja maanpuolustushengen vaalimiseen