Rahastot ja lahjoitukset

Rahastot

Säätiössä on yleisrahaston lisäksi 42 nimikkorahastoa, joiden yhteispääoma on noin 15 miljoonaa euroa. Rahastot ovat syntyneet säätiön saamista testamenteista ja muista pääomalahjoituksista. Nimikkorahastojen pääomat kasvavat niihin osoitetuista lahjoituksista ja säätiön sijoitusomaisuuden tuotto-osuudesta.

Lahjoitukset ja testamentit

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on nimetty verohallinnon tuloverolain 57 §:n mukaiseksi yleishyödyllistä tarkoitusta toteuttavaksi apurahasäätiöksi, jolle tehdyt enintään 50 000 euron lahjoitukset ovat yritysverotuksessa vähennyskelpoisia.

Kun harkitsette lahjoitusta tai testamenttia Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, toivomme teidän ottavan yhteyttä toimitusjohtaja Arttu Taposeen, puhelin 050 323 8907 tai arttu.taponen@kkes.fi

Nimikkorahastot

Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja rahastojen hoitokuntien esityksestä niiden tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Myönnettävät apurahat päättää säätiön hallitus. Säätiön säännöissä mainitun tarkoituksen lisäksi nimikkorahastoilla voi olla myös jokin erityistarkoitus, johon lahjoittaja on tarkoittanut rahastonsa varoja käytettävän.

Nimikkorahastojen lisäksi säätiössä on erillinen Yliopistorahasto, jonka pääoma on 425 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea yliopistotoimintaa Pohjois-Karjalassa.

Riitta ja Väinö H Bromanin rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti henkisen maanpuolustustyön tukemiseen

Kauko ja Helena Bromanin rahasto

Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Pohjois-Karjalan Ammattiopiston autoalan perustutkintoa opiskeleville opiskelijoille sekä Karelia-Ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan tutkintoa opiskeleville opiskelijoille

Martta ja Aarne Cederbergin rahasto

Opiskeluapurahoja pohjoiskarjalaista syntyperää oleville nuorille ja lahjakkaille opiskelijoille.

Etelä-Karjalan rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti eteläkarjalaisen kulttuuritoiminnan tukemiseen

Eino ja Marjatta Hietasen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti Kannaksen alueen perinteen tutkimiseen ja vaalimiseen

Aini ja Toivo Hirvosen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Paavo ja Hilkka Honkajuuren rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, erityisesti musiikin opiskeluun ja musiikin harrastustoimintaan Pohjois-Karjalassa sekä kaavilaisiin kulttuurihankkeisiin

E J Huttusen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tunnustuspalkintona

Joensuun Marttayhdistys ry:n rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä erityisesti kotitalousalan opiskeluun ja tutkimukseen Pohjois-Karjalassa

Karjalaisen – Kosti Aaltosen rahasto

Julkaisualan opiskeluun

Karjalan Äänen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Elma ja Väinö Kokkosen rahasto

Lääketieteen opiskelijoiden opintojen tukemiseen

Kaupunginlääkäri O. A. Kososen muistorahasto

Pohjois-Karjalan luonnon tutkimuksen tukemiseen

Paavo Kotilaisen rahasto

Vuoksenlaakson alueen kulttuurihankkeisiin

Antti Kukkosen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tunnustuspalkintona

Laakkosen rahasto

Pohjoiskarjalaisten elinkeinojen historian tutkimuksen ja julkaisutoiminnan tukemiseen

Martta Laineen rahasto

Kaupallisten aineiden opiskelun tukemiseen Pohjois-Karjalassa

Veijo Mannelinin rahasto

Pohjoiskarjalaisen perinteen säilyttämiseen ja aatteellisen maanpuolustustyön tukemiseen

Sanni ja Pekka Mensosen rahasto

Outokumpulaisten teknisen alan opiskelijoiden tukemiseen

Olli Tiaisen maanpuolustusrahasto

Pohjoiskarjalaisen henkisen maanpuolustustyön tukemiseen

Ritva Oravan rahasto

Joensuun yliopiston opiskelijoiden lisensiaatti- ja väitöskirjatyön tukemiseen

Irma ja Reino Pitkäsen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti opiskelijoiden tukemiseen

Pohjoiskarjalainen Sotilasmusiikkirahasto

Pohjoiskarjalaisen sotilasmusiikkiperinteen tukemiseen

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä kaupallisten aineiden opiskeluun pohjoiskarjalaisille opiskelijoille

Pohjois-Karjalan Osuuspankkien rahasto

Pohjoiskarjalaisen yritteliäisyyden ja osuustoiminnallisuuden sekä luovan toiminnan tulosten kaupallistamisen ja tutkimuksen tukemiseen

Jorma Reenpään rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä erityisesti karjalaista kulttuuria käsittelevään ja edistävään julkaisutoimintaan

Anja ja Arto Ruudun rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti kuvataide-elämän edistämiseen Pohjois-Karjalassa

Irma Ruuskanen-Seren rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Aino ja Nuutti J Rädyn rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti Ilomantsilaisiin kulttuurihankkeisiin

Ensio Salmenkallion rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja erityisesti Laatokan Karjalaan ja Sortavalaan liittyvän tutkimustoiminnan tukemiseen

Erkki ja Inkeri Salomaan rahasto

Teknisten ja kaupallisten aineiden opiskeluun Pohjois-Karjalassa

Tauno ja Siiri Talluksen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä kaupallisten aineiden opiskelun tukemiseen

Mirjam ja Pauli Talvion Kantele-rahasto

Kanteleensoiton harrastuksen tukemiseen

Eeva ja Esa Timosen rahasto

Pohjois-Karjalan asukkaiden elinolojen kehittämiseen ja sen hyväksi toimivien yhteisöjen toiminnan edistämiseen

Väinö ja Taimi Toron rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Kerttu Tossavaisen rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä erityisesti pohjoiskarjalaisten nuorten opiskelun tukemiseen

Hanna ja Antti Turusen rahasto

Ilomantsilaisen kotiseututyön tukemiseen ja ilomantsilaisten opiskelijoiden tukemiseen

Vuokko Vallinkosken rahasto

Pohjoiskarjalaisten saksan- ja ranskankielen opettajien jatko-opintojen tukemiseen

Wiipuri-museon säätiön rahasto

Viipurin ja sen vaikutusalueen historian tutkimuksen tukemiseen

Väinölä rahasto

Syntyperältään karjalaisten nuorten henkilöiden opintojen tukeminen ja karjalaisten henkisten ja taloudellisten pyrintöjen tukeminen. Etusijalla ovat vienankarjalaiset hakijat ja hankkeet.

Eevi ja Matti Väistön rahasto

Pohjois-Karjalan taloudellisen ja henkisen kehityksen tukemiseen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen

21. Prikaatin muistorahasto

Prikaatin henkisen perinnön ja maanpuolustushengen vaalimiseen

Irma Ruuskanen-Seren rahasto

Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan