Tekoja Karjalasta: MPK Savo-Karjalan soittokunta

On syksyinen ilta Joensuun keskustassa. Joensuun puhallinorkesteriyhdistyksen tiloissa soi orkesterimusiikki. MPK Savo-Karjalan soittokunta on päättämässä juuri harjoituksia. Kun harjoitukset on saatu maaliin, soittokunnan perustajajäsenet Erkki Kettunen ja Kari Kalinen istuutuvat ja kertovat tarkemmin soittokunnan toiminnasta.

Erkki Kettunen vastaa soittokunnan yleisestä toiminnasta ja soittaa trumpettia sekä lyömäsoittimia. Yleisorganisoiana Kettusen tehtäviin kuuluvat muun muassa nuottien hankinta, kaluston ja kuljetuksien järjestelyt sekä soittajien hankinta. Kari Kalinen toimii puolestaan yhteysupseerina sekä soittaa pasuunaa, baritonitorvea ja tuubaa.

-Yhteysupseerina tehtävänäni on pitää yhteyttä puolustusvoimiin, MPK:n keskustoimistoon ja siellä ylikapellimestariin, sekä veteraani- ja reserviläisjärjestöihin sekä muihin mahdollisiin järjestöihin ja soittotapahtumien tilaajiin, Kalinen lisää.

Erkki Kettunen,yleisorganisointi (vas.) ja Kari Kalinen, yhteysupseeri

Savo-Karjalan soittokunta pääsi pilottisoittokunnaksi

MPK Savo-Karjalan soittokunta soittaa erilaisissa maanpuolustushenkisissä tapahtumissa Savo-Karjalan alueella, mutta se on soittanut myös maakuntarajojen ulkopuolelle, kuten Kuhmossa ja Haminassa. Virallisesti soittokunta perustettiin vuonna 2016, mutta toiminta käynnistyi jo vuonna 2013 Karjalan Sotilassoittokunnan lopetettaessa. Alueella toimi tähän aikaan vain Lappeenrannan Rakuunasoittokunta.

-Tuolloin Joensuun puhallinorkesterin ja Outokummun puhallinorkesterin soittajat sopivat keskenään, että tulemme hoitamaan yhdessä maanpuolustushenkisen musiikin tarpeesta tällä alueella ja niinpä me lyöttäydyimme yhteen. Aloitimme hoitamaan näitä tehtäviä hiljakseen, Kettunen kertoo.

Jo seuraavina vuosina 2014–2015 ryhmä teki paljon esiintymisiä. Myös nimi vaihteli tuolloin vielä useasti, kunnes MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) otti joukkoon yhteyttä. Yhdistys halusi järjestää Suomeen seitsemän MPK:n ylläpitämää soittokuntaa ja Savo-Karjalan soittokunta pääsi pilottisoittokunnaksi tähän järjestelmään. Toiminta virallistettiin joulukuun 3. päivänä 2016.

-Allekirjoitimme sopimuksen MPK:n kanssa ja samalla nykyinen nimi tuli käyttöön. Siitä lähtien olemme hoitaneet kaiken maanpuolustushenkisen musiikin tuottamisen, mitä Rakuunasoittokunta ei tällä alueella pysty soittamaan. Me yritämme paikata suurimmalta osin tämän tarpeen Savo-Karjalan alueella, Kettunen täydentää.

Soittokunnan ohjelmisto on pitkälti seremoniaalista

Tällä hetkellä MPK Savo-Karjalan soittokunnassa on 48 rekisteröitynyttä vapaaehtoista soittajaa, jotka ovat Joensuun puhallinorkesterin tai Outokummun puhallinorkesterin soittajia. Ainoa palkattu henkilö on kapellimestari Mika Hirvonen. 

Esiintymisiä soittokunnalle on kertynyt mukavasti. Tänä vuonna se on soittanut esimerkiksi Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa Uukuniemellä, MPK:n omassa tapahtumassa Ylämyllyllä sekä Karjalan Poikien Killan 50-vuotisjuhla-otoksessa Outokummussa. 

-Näiden ohella soittokunta järjestää vuosittain omia konsertteja, yhdestä kahteen. Yhteensä meillä on vuosittain noin 15–20 esitystä.  Soittokunnan ohjelmisto on pitkälti seremoniaalista musiikkia ja monesti hyvin samanlaista. Ainoastaan meidän omat konsertit ovat sellaisia, joissa ohjelmisto on laajempi ja vaativampi, Kettunen tarkentaa.

Tänä vuonna (2022) Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö myönsi MPK Savo-Karjalan Soittokunnalle 6 000 euron tuen eri maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen järjestämien juhlatilaisuuksien musiikin tuottamiseen. 

-Ilman Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tukea tällaista toimintaa ei pystyttäisi ylläpitämään. Harjoitukset, tarvittava nuotisto, tilat, matkat ja ruokailu maksavat. Raha kuluu myös esimerkiksi soittimien huoltoon ja korjaamiseen, Kettunen listaa.

-Samoin esiintymisasut kuluvat. Niitä pitää pestä ja korjata. Merkittävin kuluerä meillä oli apurahan osalta vuonna 2018, kun teimme oman levyn, Kalinen lisää.

Soittajat ovat olleet tyytyväisiä

MPK Savo-Karjalan soittokunnan toiminta koetaan tärkeäksi. Rakuunasoittokunta on ainoa Savo-Karjalan alueella toimiva virallinen ammattisoittokunta ja työtehtävä niin valtava, ettei se pysty vastaamaan koko alueen maanpuolustushenkisestä musiikista. 

-Ilman MPK Savo-Karjalan Soittokuntaa moni veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen tilaisuudet jäisivät ilman maanpuolustushenkistä musiikkia, Kalinen toteaa.

Tulevaisuus nähdään soittokunnassa positiivisessa valossa. Kysyntää riittää ja uudet soittajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan perussoittokuntien eli Outokummun puhallinorkesterin tai Joensuun puhallinorkesterin kautta.

-Soittokunta tekee joka vuosi ennakkoon vuosisuunnitelman ja tämän lisäksi kolmen vuoden toimintasuunnitelman pitkällä tähtäimellä. Pyrimme hankkimaan aktiivisesti lisää soittajia ja turvaamaan näin myös tulevaisuutta. Soittajat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että he ovat voineet samalla kehittää omaa soittotaitoaan, Kettunen päättää.

Yö on laskeutunut kaupungin ylle Kettusen ja Kalisen päättäessä. Pian sali on äänetön ja tyhjä ja valot sammuvat. Kohta sali valaistaan taas uudelleen.