KKES:n 5.000 euron tunnustuspalkinnot Raija Pyölille ja Kulttuuriyhdistys Maailmanpylväs ry:lle

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on myöntänyt kaksi 5.000 euron tunnustuspalkintoa, filosofian tohtori Raija Pyölille (s. 1946) ja parikkalalaiselle Kulttuuriyhdistys Maailmanpylväs ry:lle.

Pyöli on tehnyt ansiokasta elämäntyötä karjalan kielen hyväksi. Kulttuuriyhdistys Maailmanpylväs ry on puolestaan kehittänyt ja ylläpitänyt ITE-taiteilija Veijo Rönkkösen luomaa Parikkalan patsaspuistoa.

Raija Pyöli on väitellyt tohtoriksi Joensuun yliopistossa 1996, väitöskirjanaan Venäläistyvä aunuksenkarjala. Uransa aikana Pyöli on toiminut ruotsin kielen lehtorina Lahdessa ja osallistunut työnsä ohella aktiivisesti äidinkielensä livvinkarjalan elvyttämiseen Suomessa. Pyöli on julkaissut mm. livvinkarjalan kieliopin, harjoituskirjan, suomi–karjala- ja karjala–suomi -sanakirjan sekä useita tieteellisiä artikkeleita karjalan kielestä. Pyölin uusin julkaisu on Venäjän Karjalassa toimineen kielentutkija ja -elvyttäjä Ljudmila Markianovan elämästä kertova kirja Elosta Suurembi ruado (Elämää suurempi työ). Pyöli on tehnyt Markianovan kanssa yhteistyötä mm. sanakirjan kautta ja luomalla livvinkarjalan sanastoa.

Kulttuuriyhdistys Maailmanpylväs ry:lle tunnustuspalkinto myönnetään Suomen tunnetuimman ITE-taiteen teoskokonaisuuden, Parikkalan Patsaspuiston kunnostamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Patsaspuisto on Suomen tunnetuin ITE-taiteen teoskokonaisuus, joka syntyi Veijo Rönkkösen (1944–2010) yli 50 vuotta kestäneen taiteellisen työn tuloksena. Puiston patsaat sekä lajirunsas ja rehevä puutarha muodostavat kokonaisuuden, joka on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä yhden ihmisen taiteellisista aikaansaannoksista. Puisto houkuttelee vuosittain kymmeniätuhansia kävijöitä ympäri maailman.

KKES:n kunniajäsen, kanslianeuvos Matti Halonen, jakanut saamansa tunnustuksen

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön kunniajäsen, kanslianeuvos Matti Halonen, on päättänyt myöntää 80-vuotismerkkipäivänään saamansa 3.000 euron tunnustuksen Joensuun Tiedeseura ry:lle lasten tiedekasvatustoimintaan, erityisesti monialaisiin tiedeleireihin, joiden teemana on Pohjois-Karjalalle tärkeä metsä luonnonvarana ja elinympäristönä.