Tekoja Karjalasta: Kalevala-mytologiasta arvoa liiketoimintaan

Karelia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hankkeen tarkoituksena on tuotteistaa Kalevalan tarinoita pohjoiskarjalaisille yrityksille ja toimijoille.

– Kalevala on pullollaan mielenkiintoisia kertomuksia. Tällä hetkellä keräämme erilaisia tarinoita ja tuomme niitä nykyaikaan. Tarkoituksenamme on kerätä sekä alueellisia että eri teemoihin, kuten saunaan, ruokaan, hyvinvointiin ja eränkäyntiin liittyviä juttuja, hankkeen projektipäällikkö Timo Rui kertoo.

Tarinoita nykyaikaistetaan yhdessä paikallisten yritysten, kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa.

– Tarkoituksenamme on saada nykyaikainen käsitys Kalevalasta, ja sen kansantaruista. Niitä tuodaan niin sanotusti tähän päivään, jotta paikalliset toimijat voivat hyödyntää tätä kulttuuriperintöä brändissään ja markkinoinnissaan, projektiasiantuntija Riikka Räsänen sanoo.

– Otamme huomioon myös paikallisia kertomuksia ja mytologioita, Rui lisää.

Innovaatiotapahtumissa luodaan palveluja hyödyntäen uusinta teknologiaa

Projektin tavoitteena on tuoda Kalevalan kertomukset osaksi niin yritysten, esittävien taiteilijoiden kuin kulttuuritoimijoidenkin elinkeinoa jalostaen niistä toimivia palvelutuotteita. Tarinoiden kokoaminen ei ole kuitenkaan yksiselitteisen helppoa. Siksi hankkeessa on mukana maan johtavia Kalevala-asiantuntijoita, jotka auttavat niiden keruussa.

– Jalkaudumme yritysten ja muiden toimijoiden luokse. Järjestämme monia innovaatiotapahtumia eri aiheisiin ja alueisiin liittyen. Näissä tilaisuuksissa kertomuksia tuotteistetaan yhdessä yritysten ja kulttuuritoimijoiden kanssa kunnioittaen heidän toiveitansa, Rui kertoo.

– Tarinoiden tulkitseminen tapahtuu kuitenkin loppujen lopuksi kuluttajan päässä, minkä takia hankkeessa tehdään paljon asiakasymmärtämiseen liittyvää tutkimusta. Huippuasiantuntijoillamme on paljon tietotaitoa, ja nuoret opiskelijamme tuovat uutta nykyaikaista tulkintaa näihin perinteisiin kertomuksiin, Räsänen sanoo.

Innovaatiotilaisuuksia järjestetään monia jo tulevan syksyn aikana niin perinteisessä muodossa kuin verkossakin. Uusien palvelutuotteiden innovoinnissa hyödynnetään myös Karelia ammattikorkeakoulun uusinta mediateknologiaa.

– Tässäkin kuuntelemme mielellämme paikallisten toimijoiden toiveita. Olemme puhuneet mm. AR:n eli lisätyn todellisuuden ja drone-lennokkien hyödyntämisestä, Rui toteaa.

Tunteita herättävät tarinat hyödyttävät koko maakuntaa

Hanke tarjoaa monia hyötyjä koko Pohjois-Karjalan maakunnalle. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää maakunnan matkailumarkkinoinnissa, ja yksittäisille yrityksille sekä toimijoille luodaan uusia suuria palvelukokonaisuuksia.

– Meillä on kolmen T:n toimintamalli: Haluamme tuottaa tarinoita, jotka herättävät tunteita ja tuovat lopulta tuohta yritykselle. Karjalaisuus on meille todella tärkeä teema tässä hankkeessa. Viimeinen ylätavoite onkin tuoda Kalevalan avulla esiin karjalainen henkinen kansallismaisema, Rui kertoo.

Hankkeen kohderyhmänä ovat niin kotimaiset, aasialaiset kuin keskieurooppalaisetkin matkailijat. Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus tekee tällä hetkellä kartoitusta näistä kohderyhmistä.

– Näiden kohderyhmien tutkimisen avulla saamme uusia ideoita ja tapoja lähestyä Kalevalan kansantaruja sekä tuotteistamismahdollisuuksia, Räsänen sanoo.

Edistämissäätiön aineellinen ja henkinen avustus ensisijaisen tärkeää

Hanke tekee yhteistyötä valtakunnallisesti muiden samoja aiheita käsittelevien hankkeiden kanssa, mutta konkreettisia toimia tehdään vain Pohjois-Karjalassa. Myös Visit Finland on halunnut tuoda hanketta esille.

Hankkeen ytimessä on ennen kaikkea karjalainen kulttuuri ja mytologia.

-Meillä on hankkeessa mukana vahvoja karjalaisia toimijoita, jotka tuovat kalevalaista karjalaisuutta ja karjalaista henkistä maisemaa vahvasti esille, Rui kertoo ja jatkaa:

– Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön aineellinen ja henkinen avustus on todella upeaa. Hienoa, että meillä on näin vahva tuki ja selkeä yhteinen tahtotila tässä hankkeessa. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöllä on myös todella laajat verkostot, joista on ollut paljon hyötyä.

Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan ansiosta hankkeen ei tarvitse kerätä suuria rahoituksia.

-Ilman apurahaa olisimme joutuneet keräämään pieniltä yrityksiltä ja toimijoilta enemmän omarahoitusta, mikä olisi ollut ikävää ottaen huomioon Covid19-viruksen aiheuttaman tilanteen matkailu- ja kulttuurialoilla, Rui toteaa.

Hanke on herättänyt paljon kiinnostusta matkailuyritysten ja kulttuurialan toimijoiden keskuudessa. Tällä hetkellä tarinoita vielä kerätään ja syksyllä on luvassa jo ensimmäiset innovaatiotapahtumat.

-Ensimmäinen teema on todennäköisesti sauna, ja siihen liittyvä hyvinvointimatkailu, joita lähdetään jalostamaan. Teemme mahdollisesti monta tapahtumaa tähän liittyen. Tämän jälkeen järjestämme tapahtumia lisää yritysten mielenkiinnon mukaan, Rui sanoo.

– Syksyllä saadaan myös Itä-Suomen yliopiston tutkimusten tiedot, joita voidaan hyödyntää tilaisuuksissa. Lisäksi kehittelemme tapahtumissa uusia teemoja, Räsänen hymyilee.