Itävallassa opittua

Itävallassa on pitkät perinteet puurakentamiseen, samoin kuin suomessa. Tosin Itävallassa on jo paljon aikaisemmin osattu yhdistää modernit teknologiat vanhan käsityöperinteen kanssa: tämän huomaa helposti, kun aiheeseen tutustuu lähemmin. Perinteiden ja uuden yhdistämisen lopputulemana on syntynyt uusi tapa hyödyntää puuta rakentamisessa. Tämän ”uuden tavan” rakentaa puusta avainsana on teollinen rakentaminen. Puu materiaalina ei välttämättä tarvitse olla itseisarvo, vaan se on mahdollistanut korkeamman esivalmistusasteen ja sitä kautta nopeuttanut rakentamista, tuonut kustannussäästöjä ja tasaisempaa laatua. Lopputulemana on syntynyt koteja, toimistoja, liikehuoneistoja, kouluja ja julkisia rakennuksia.

Perinteiden ja uuden yhdistämisen lopputulemana on syntynyt uusi tapa hyödyntää puuta rakentamisessa.

Itävallassa ollaan myös ennakkoluulottomampia eri rakennusmateriaalien yhdistämistä kohtaan. Betoni ja puu lyövät kättä monessa näkemässäni kohteessa. Tosin tämäkin vaatii harjoittelua ja toistoja, jotta eri materiaaleja opitaan yhdistelemään ja löytämään niiden parhaat puolet. Esimerkiksi sora on toimiva materiaali puisissa välipohjarakenteissa käytettynä, sillä se tuo massaa rakenteelle ja parantaa muun muassa sen ääniteknistä toimintaa. Eri materiaalien yhdistäminen rakentamisessa vaatii eri teollisuuden alojen yhteistyötä, mutta ennen kaikkea se vaatii ennakkoluulojemme voittamista.

Usein törmää keskusteluun, että Suomessa laatutaso ja vaatimukset rakennuksille ovat korkeammat kuin Keski-Euroopassa. Tämä pitää varmasti osittain paikkansa. Tosin tässä yhteydessä on myös todettava, että monessa kohtaa siellä ollaan myös meitä edellä. Esimerkiksi ääneneristävyys vaatimukset asuinhuoneistolle ovat Itävallassa tiukemmat kuin Suomessa. Myös viimeistelyn laatu on huomattavasti korkeampaa kuin meillä: ainakin jos se yhtään korreloi rakennuksissa käytettyjen listoitusten määrää.

Pitämällä silmämme auki ja olemalla avoimia voimme oppia toisiltamme.

Kulttuuriperinnössä, tavoissamme toimia, lainsäädännössämme sekä ilmasto-olosuhteissamme on varmasti paljon eroavaisuuksia. Uskon kuitenkin, että pitämällä silmämme auki ja olemalla avoimia voimme oppia toisiltamme ja kehittää myös suomalaista tapaa rakentaa ja tehdä entistä laadukkaampia ja viihtyisimpiä asuin- ja toimintaympäristöjä.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön Energiatehokas puukerrostalo -kehityshanke järjesti puurakentamisen opintomatkan Itävaltaan ja Etelä-Saksaan 30.3 – 2.4.2016. Opintomatkan tarkoituksena oli saada uutta tietoa sekä vaihtaa kokemuksia suuren mittakaavan puurakentamiseen liittyen. Itävalta ja Etelä-Saksa valikoituivat soveliaiksi käyntialueiksi aiempien kontaktien sekä teknologiakehityksen ansiosta. Matkalle osallistui Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön puukerrostalo hankkeen henkilöstö sekä kohderyhmien edustajia.

Mikko Matveinen

Kirjoittaja toimii Energiatehokas Puukerrostalo EAKR-kehityshankkeen projektisihteerinä. Lisäksi hän vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamiseen liittyvästä TKI-toiminnasta.