Itä-Suomen yliopiston Venäjän historian dosentti Kati Parppein esitys: Karjala Venäjän kartalla

Itä-Suomen yliopiston Venäjän historian dosentti Kati Parppei piti säätiön vuosijuhlassa 1.4.2023 ajankohtaisen ja mielenkiintoisen esitelmän aiheesta

”Karjala Venäjän kartalla”.