Humanistit uudistuvassa työelämässä –hanke

Tekoja Karjalasta

Humanistit ja työelämän tarpeet kohtaavat

– Humanistinen koulutus ei vastaa riittävästi työelämän tarpeisiin, kertoo projektipäällikkö Anna Logrén. Niin sanotut generalistialojen opiskelijat kohtaavat haasteita valmistumisensa jälkeen. Työpaikkoja kyllä löytyy vaikkapa mainos- ja markkinointitoimistoista, järjestöistä, lehtien toimituksista ja taiteen sekä kulttuurin eri aloilta, mutta hankkeen avulla halutaan vielä laajentaa uravaihtoehtojen kirjoa. Professiotutkinnon suorittavat, kuten opettajat ja kääntäjät, löytävät yleensä helpommin tiensä työelämään.

-Humanistien työelämäyhteyksien vahvistaminen ja etenkin tänne alueen yrityselämän suuntaan, kiteyttää projektipäällikkö Logrén HUMUS-hankkeen tavoitteen. Humanistien työllistyminen Pohjois-Karjalaan on hankkeen konkreettinen tavoite.

Tarkoitus on siis tehdä yritysmaailmaa, eri ammattivaihtoehtoja ja työelämätaitoja tutuksi humanististen alojen opiskelijoille ja jo valmistuneille humanisteille. Samalla avarretaan yritysten käsitystä siitä, minkälaista osaamista humanisteilla on.

Yritysyhteistyötä Itä-Suomessa

Hanketta vetää Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampuksella työryhmä, jonka operatiivisesta toiminnasta vastaa Anna Logrén. Hanke on kolmivuotinen, ensimmäisen vuoden aikana toiminta on keskittynyt Joensuun alueelle, mutta toimialue laajenee koko Pohjois-Karjalaan ja muuhunkin itäiseen Suomeen hankkeen edetessä.

Yhteistyökumppaneita ja rahoittajia hankkeella on useita. Mukana olevia yrityksiä on kerätty maakunnasta mahdollisimman eri aloilta ja eri kokoisia. Yhteistyöyrityksiä ovat esimerkiksi Abloy Oy ja Valamis Oy, SiunSote terveydenhuollon alalta sekä Joensuun Popmuusikot ry, Hukka Design Oy, Youpret Oy ja Future Missions Oy.

Asiantuntija-apua hankkeelle saadaan työelämätoimijoilta kuten Business Joensuulta, Pohjois-Karjalan Kauppakamarilta ja Pohjois-karjalan Yrittäjiltä. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan Unionin sosiaalirahasto, mukana tapahtumia mahdollistamassa ovat myös TAKU ry, Kieliasiantuntijat ry ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö.

Työmahdollisuudet tutuksi tapahtumissa

– Yritysvierailujen lisäksi meidän hankkeen toimintaan kuuluu erilaisten työelämätapahtumien järjestämistä sekä opiskelijoille järjestetään työelämätaitoja kehittäviä koulutuksia, Logrén kertoo.

Tapahtumissa opiskelijat ja valmistuneet humanistit kohtaavat yritysmaailman edustajia, osapuolet tulevat toisilleen tutuiksi esitelmien ja työpajojen muodossa. Hankkeen aikana myös pilotoidaan mentorointiohjelma, jossa mentoreina toimivat alumnit ja alueen yrityselämän edustajat.

Hankkeen edetessä kootaan virtuaaliselle alustalle osaajapooli, jossa työelämän ja osaajien kohtaaminen voi jatkua hankkeen päättymisenkin jälkeen.

Humanististen alojen opiskelijoiden valmistumista työelämään tuetaan yritysten kanssa yhteistyössä myös opinnäytetöiden ja työharjoittelujen muodossa.