Ensimmäiset pihapetäjän tutkimustulokset valmistuneet

Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön lähtökohtana oli mahdollistaa tutkimus- ja kehitysyhteistyö alueen tutkimus-, kehitys ja koulutusorganisaatioille. Säätiön toiveena oli, että syntynyt puukerrostalokohde toimisi ns. tutkimusalustana, jonka kautta paikkansapitävää tietoa rakennustekniikasta saataisiin koko toimialan ja suuren yleisön tietoisuuteen. Yhteistyökumppaneiksi tässä yhteydessä valikoitui Karelia-ammattikorkeakoulu.

Tutkimus- ja kehitystoimenpiteet ovat tähän saakka pitäneet sisällään rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan seurannan rakenteisiin sijoitettujen mittausantureiden avulla, rungon painumien mittaamisen sekä ääni- ja tiiveysmittaukset. Lisäksi kohteeseen liittyvinä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteinä on toteutettu Karelia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusalan opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden aiheet ovat liittyneet CLT-rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan, rungon painumiin, rakennusakustiikkaan ja asukastyytyväisyyteen. Alla luettelo aiheeseen liittyvistä opinnäytetöistä.

Tulevaisuuden tutkimustoimenpiteet tulevat pitämään sisällään muun muassa rakenteista kerätyn pitkän aikavälin mittausdatan vertaamisen laskennallisiin malleihin, asukastyytyväisyyden seurannan, rakennuksen huollon ja ylläpidon seurannan sekä rakennuksen energiankulutukseen liittyvän seurannan.

Lisätiedot:

Karelia-ammattikorkeakoulu

Mikko Matveinen
projektipäällikkö
050 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi