Kulttuuritoiminnan apurahat

Hakuaika

Kaikki kulttuuritoiminnan apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana, seuraavan kalenterivuoden hankkeisiin.

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella, suomenkielisinä. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti; apurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kulttuuriharrastukset 

Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään  pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteistöllisesti vaikuttaviin hankkeisiin.   Suomessa tapahtuvaan siirtokarjalaisten kulttuuritoimintaan säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti karjaista perinnettä ylläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin. 

Myöntöpäätöksissä painotetaan hankkeiden vaikuttavuutta, joka on hakemuksessa perusteltava.

Kulttuuriapurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella, hakemuksessa tulee olla eriteltyinä hankkeen kulut ja arvoidut tuotot.  Hakemukseen ei tarvita liittyitä. 

Taiteilijoiden työskentelyapurahat 

Apurahoja myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina, joiden suuruus määräytyy vuosittain ylimmän verottoman apurahan mukaan. Vuodelle 2021 12 kuukauden veroton apuraha on 23.476,45 euroa. Tähän lisätään MELA-eläkevakuutuksen osuus, jolloin myönnettävä 12 kuukauden työskentelyapuraha on 26.000 euroa, eli 2.166 euroa kuukaudessa. Apurahan saajalla ei apurahakautenaan saa olla muuta päätoimista tuloa tai eläketuloa.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, josta tulee selvitä apurahakaudelle suunniteltu toiminta.

Taiteilijan työskentelyapurahahakemukseen liitetään ansioluettelo sekä selvitys tähän astisesta taiteellisesta toiminnasta (suppea portfolio). Liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen alareunassa olevan liitteet-linkistön kautta PDF- tai word-muodossa. Laajoja kuvatiedostoja ei voida ottaa vastaan.


Myöntämispäätökset ja sitoumus

Apurahapäätökset tehdään helmikuun loppuun mennessä ja apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta kirjeitse. Myöntökirjeen mukana seuraa sitoumuslomake, joka apurahan maksatusta varten tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa säätiölle.

Apuraha maksetaan lomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Allekirjoittaja on juridisesti vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Myönnetyt apurahat julkistetaan säätiön vuosijuhlassa.


Apurahan käytöstä tehdään säätiölle n. yhden liuskan mittainen vapaamuotoinen raportti hankkeen tai apuahakauden päätyttyä. Mikäli apurahan on myönnetty useammalle vuodelle, raportti tehdään vuosittain, ennen seuraavan apurahakauden (maksatuskauden) alkamista.