Kulttuuritoiminnan apurahat

Hakuaika

Kaikki kulttuuritoiminnan apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana, seuraavan kalenterivuoden hankkeisiin.

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella, suomenkielisinä. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti; apurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kulttuuriharrastukset

Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pääsääntöisesti pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille. Siirtokarjalaisten kulttuuritoimintaan säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti luovutetun karjalan historiantutkimukseen liittyviin hankkeisiin, ei muuhun kulttuuriharrastustoimintaan. Säätiön hallitus päättää vuosittain kulttuuritoiminnan apurahojen linjauksesta.

Kulttuuriapurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella, liitteitä ei tarvita.

Taiteilijoiden työskentelyapurahat

Apurahoja myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina, joiden suuruus määräytyy vuosittain ylimmän verottoman apurahan mukaan, johon lisätään MELA-eläkevakuutuksen osuus.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, josta tulee selvitä apurahakaudelle suunniteltu toiminta.

Taiteilijan työskentelyapurahahakemukseen liitetään ansioluettelo sekä selvitys tähän astisesta taiteellisesta toiminnasta (suppea portfolio). Liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen alareunassa olevan liitteet-linkistön kautta PDF- tai word-muodossa. Laajoja kuvatiedostoja ei voida ottaa vastaan.


Myöntämispäätökset ja sitoumus

Apurahapäätökset tehdään helmikuun loppuun mennessä ja apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta kirjeitse. Myöntökirjeen mukana seuraa sitoumuslomake, joka apurahan maksatusta varten tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa säätiölle.

Apuraha maksetaan lomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Allekirjoittaja on juridisesti vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Myönnetyt apurahat julkistetaan säätiön vuosijuhlassa.