Kuluvalle vuodelle myönnetyt tiede- ja muut kulttuuritoiminnan apurahat


Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö julkisti lauantaina 7.4.2018 tämänvuotiset apurahansaajat. Apurahoja jaettiin yhteensä 548.000 euroa 68:lle eri tieteen, taiteen ja kulttuurin toimijalle.  Toukokuussa ovat vielä haettavina opiskeluapurahat tulevalle lukuvuodelle.

Säätiön hallitus on nyt linjaamassa tulevaa kolmivuotiskauttaan, ja tässä yhteydessä on mahdollista suunnitella uusia rahoituskohteita.
Kolmen viime kauden ajan säätiö on tukenut nuorten työllistämistä pohjois- ja eteläkarjalaisissa kulttuurihankkeissa, ja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tehdään suunnitelma alkusyksystä.  Jatkossa painopistettä tullaan siirtämään pienistä yksittäisistä apurahoista useampivuotisiin laajempiin hankkeisiin ja hankkeen vaikuttavuus saa aiempaa enemmän painoarvoa.

Tulevaisuuden haaste on myös pystyä tukemaan nykyistä enemmän tutkimusta ja tiedettä. Vaikka säätiön nimi on Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, on sen tehtävä edistää alueen hyvinvointia kaikilla rintamilla. Säätiön rooli on tässä mielessä mahdollisesti jäänyt epäselväksi.

Kuluvalle vuodelle myönnetyt tiede-, taide- ja muun kulttuuritoiminnan apurahat 

Takaisin