Pohjois-Karjala Säätiö sulautui Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöön


Pohjois-Karjala Säätiö sulautui marraskuun alussa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöön.  Pohjois-Karjala Säätiö oli perustettu kevättalvella 1985. Säätiön perustamisella haluttiin kunnioittaa 28.5.1925 syntyneen ja siten samana keväänä 60 vuotta täyttäneen maaherra Esa Timosen työtä Pohjois-Karjalan kehittämisen hyväksi. Sulautuvan säätiön työtä jatkaa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö ja sinne perustettu Eeva ja Esa Timosen rahasto. 

Pohjois-Karjala Säätiön tarkoituksena oli Pohjois-Karjalan asukkaiden elinolojen kehittäminen ja sen hyväksi toimivien yhteisöjen toiminnan kehittäminen.  Muuttuneessa tilanteessa isomman säätiön erillisrahastolla on paremmat edellytykset toteuttaa toiminnan tarkoitusta kuin pienehköllä talkoovoimin toimineella säätiöllä.  Vaikuttavien avustuskohteiden löytäminen, toiminnan jatkuvuus ja tukipalvelut ovat Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön erillisrahastona taloudellisemmin ja varmemmalle pohjalle järjestettävissä. 

Pohjois-Karjala Säätiön perustajina olivat 12 pohjoiskarjalaista yhteisöä ja henkilöä. Lisäksi järjestettiin yrityksille, kunnille ja yhteisöille suunnattu keräys ja kansalaiskeräys. 12 perustajayhteisöä lahjoittivat 600 000 mk:n peruspääoman ja kansalaiskeräyksellä koottiin   1 408 000 mk Eeva ja Esa Timosen rahastoon.  

Pohjois-Karjala Säätiö on tehnyt avustuspäätöksiä kuluneiden 32 vuoden aikana 137 hankkeeseen noin 440 000 euron arvosta. Avustustoiminnan painopisteitä ovat olleet Runon ja Rajan Tien talohankkeiden tukeminen, pienyritystoiminta, kylätoimikuntien ja kyläyhdistysten hankkeet, yhteisöjen koulutus- ja kulttuurihankkeet sekä metsään liittyvä yritys-, tutkimus- ja kehitystoiminta.  Sulautuessaan Pohjois-Karjala Säätiön taseen loppusumma on noin 370 000 euroa. 

Pohjois-Karjala Säätiötä johti viime vuosina kuusijäseninen hallitus. Asiamiestoiminta ja taloudenhoito tehtiin pääosin talkootyönä. Viime vuosina Pohjois-Karjala Säätiön myöntämät avustussummat ovat olleet noin 10.000 euroa vuodessa. Viimeisin merkittävä avustettu hanke on Suomen 4H-liiton ja 4H Itä-Suomen toteuttama Nuorten ja Metsänomistajien DigiMetsä -koulutushanke.

Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiössä Eeva ja Esa Timosen rahaston tukemista avustuskohteista tekee ehdotukset säätiön hallitukselle kolmijäseninen hoitokunta. 

Maaherra, ministeri Esa Timonen kuoli lähes 90-vuotiaana 19.4.2015. Hän oli Pohjois-Karjalan läänin maaherrana vuosina 1976 - 92 ja ministerinä viidessä eri hallituksessa.

Takaisin