Lukuvuodelle 2017 - 2018 myönnetyt opiskeluapurahat


KKES:n hallitus päätti kokouksessaan 28.8. lukuvuodelle 2017 - 2018 myönnettävistä opiskeluapurahoista. Apurahoja myönnetään Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleville, ensimmäistä tutkintoaan yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai ammattiopistossa opiskeleville nuorille.

Opiskeluapurahahakemuksia vastaanotettiin 140 kappaletta, ja apurahoja myönnettiin yhteensä 53 200 euroa, 62 hakijalle. Myöntöpäätöksissä on painotettu opintojen loppuvaihetta ja opinnoissaan edistyneitä hakijoita sekä vaihto-opiskelua. Apurahoja pyritään jakamaan tasapuolisesti naisille ja miehille sekä eri koulutusaloille.  Apurahan saajille myöntöpäätökset ilmotetaan kirjepostilla. 
Alla on linkki apurahan saajien luetteloon.   

Lukuvuodelle 2017 - 2018 myönnetyt opiskeluapurahat 

 

Takaisin