Säätiölle suurlahjoitus Taimi ja Väinö Torolta


KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖLLE SUURLAHJOITUS VÄINÖ JA TAIMI TOROLTA

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on saanut historiansa suurimman, perukirja-arvoltaan noin
2,7 miljoonan euron lahjoituksen kesäkuussa edesmenneen liikemies Väinö Toron testamentin ja rouva Taimi Toron lahjoituksen myötä. Väinö Toron testamenttilahjoitus sisältää pääosin liike-, kiinteistö-  ja finanssiomaisuutta.  Taimi Toron lahjoitus sisältää hänen osuutensa Toron liikeomaisuudesta.

Taimi ja Väinö Torolla on Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiössä vuonna 1990 perustettu nimikkorahasto, jonka pääomaan lahjoitus liitetään. Rahastosta myönnetään apurahoja karjalaisen kulttuuritoiminnan edistämiseen. Lahjoitus kasvattaa Toron nimikkorahaston säätiön suurimmaksi erillisrahastoksi. Seuraavaksi suurimmat rahastot, joita säätiössä on kaikkiaan 39, ovat Aarne ja Martta Cederbergin rahasto ja Riitta ja Väinö H. Bromanin rahasto. 

Hiitolassa vuonna 1921 syntynyt Väinö Toro oli arvostettu liikemies, sotaveteraani ja hyväntekijä.  Hänen sydäntään lähellä olivat mm. karjalaisuus, veteraanityö ja partioliike. Taimi Torolle tärkeitä ovat olleet eläintensuojelutyö ja nuorisoseuraliike. Väinö Toro palveli jatkosodassa ja Lapin sodassa panssarivaunuasentajana ja sotien jälkeen hän asettui Joensuuhun, jonne vuonna 1948 perusti oman korjaamoyrityksen.  Taimi ja Väinö Toro avioituivat vuonna 1951. Seurusteluaika mukaan lukien heidän yhteinen elämänsä kesti lähes 70 vuotta. Yhteistuumin yrittämällä ja onnistunein liiketoimin Taimi ja Väinö Toro keräsivät huomattavan varallisuuden. 

Väinö ja Taimi Toron lahjoitusten myötä Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön varallisuus kasvaa merkittävästi.  Lahjoitus tuottaa Toron rahaston sääntöjen mukaista lisäarvoa säätiön varsinaiseen toimintaan, karjalaisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. 

Säätiön hallinto muistaa Väinö Toroa kunnioituksella ja kiittää sydämellisesti Taimi Toroa.

Takaisin