Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala: Uusi vaihde päällä!


Kun Matti Virtaala pari vuotta sitten valittiin Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksen puheenjohtajaksi, hän sai hoidettavakseen taloudellisesti vakaan, riskittömän ja turvallisen organisaation. Asiat olivat hyvällä mallilla, mutta yrityselämän kokenut toimija huomasi kaipaavansa lisää ennakointia ja uusia avauksia.
Uinuva karhu on herätelty liikkeelle. Henki on se, että halutaan ja uskalletaan rakentaa tulevaisuutta, Virtaala kuvailee toppuutellen samaan hengenvetoon, ettei ajatuksena ole kuitenkaan panna radikaalisti kaikkea uusiksi.

-          Vakaa säätiö on toiminut pitkälti lahjoitusten ja vanhojen investointien varassa. Nyt on oikea aika uusiin investointeihin. Suunnitelmat ovat edenneet, ja innostus näkyy läpi koko organisaation.

Puukerrostalo Penttilään

Kuluvana vuonna käynnistynyt INKA – Innovatiiviset kaupungit -ohjelma haastaa kaupunkiseudut suurten kysyntälähtöisten teemojen kuten älykkään kaupungin tai biotalouden innovaatioiden kehittämiseen. Joensuu on mukana Tekesin hallinnoimassa ohjelmassa. INKAn tavoitteena on tukea kaupunkiseutujen erikoistumista niiden omilla vahvuusaloilla, vahvistaa valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien tutkimus-, kehitys- ja investointihankkeiden toteutuksessa.

Säätiö puolestaan on ollut erityisen valppaana INKAn hengessä; KKES on tovin aikaa valmistellut hanketta, jossa tavoitteena on rakentaa innovatiivinen puurakenteinen vuokrakerrostalo Penttilään. Alustavia suunnitelmia on tehty 60–80 asuinhuoneiston energiatehokkaan kerrostalon rakentamisesta.

Hankkeessa on tarkoitus soveltaa uusia puurakentamisinnovaatioita ja kestävän kehityksen periaatteita. Onnistuessaan kokonaisuus voi synnyttää myös rakennusalan yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten verkoston. Tulevaisuuden rakentamisessa ja asumisessa avainasioita ovat mm. energiatehokkuus, vähähiilisyys ja elinkaariasuminen.

-          Kyse on vuokra-asuintalosta – opiskelijoita, elinkaariasumista ja tuetun asumisen mahdollisuuksia. Penttilästä rakentuu tulevina vuosina ja vuosikymmeninä merkittävä alue, jossa asumisen lisäksi kysyntää on hyvin monenlaisille palveluille vauvasta vaariin, Matti Virtaala muistuttaa.

Mikäli asiat Joensuun Penttilässä etenevät kaavamuutoksineen toivotusti, varsinaiseen rakentamiseen päästäneen parissa vuodessa.

Karjalankulma kukoistamaan

Lappeenrannassa suunnitellut korjaus- ja rakennustoimet kohdistuvat säätiön omistamaan Karjalankulman kiinteistöön.

-          Karjalankulman sijainti on loistava. Tavoitteemme on hakea tontille lisää rakennusoikeutta ja remontoida kiinteistön vanha komea osa perusteellisesti.  Koska Karjalankulman tontti on yksi kaupungin vetovoimaisimmista, meillä on asioiden edetessä useita mahdollisuuksia tontin hyödyntämiseen. Lappeenrannan kaavamuutos ratkennee tulevan vuoden alkupuolella.

Lisää avoimuutta

Matti Virtaala muistuttaa, että vuosikymmenten perinteiden ja arvojen vaalimisen ohella säätiöltä on lupa odottaa myös muutosherkkyyttä. KKES ei halua jähmettyä suljetuksi herrakerhoksi – käytännön arki on aidosti vallan muuta. Virtaalan mielestä säätiöihin ylipäätään liitetystä tietynlaisesta sisäänpäin lämpiävyydestä on syytä ravistautua eroon. Virtaala muistuttaa, että lähtökohtaisesti säätiöissä tehdään arvokasta ja vaikuttavaa työtä.

-          Me käytimme viime vuonna apurahoihin ja avustuksiin lähes 500 000 euroa. Kaikkiaan kulttuuritoimintaan ja -kiinteistöjen kuluihin käytettiin yli 620 000 euroa. Säätiö on yli 220 perheen, opiskelijan, yrityksen ja yhteisön vuokraisäntä. Aluetaloudessa säätiö pyörittää merkittävän summan euroja ostaessaan erilaisia palveluja ja tarvikkeita mm. kiinteistön hoitoon liittyen.

Tiede, taide ja kulttuuri menevät eteenpäin. Syntyy uusia muotoja ja toimintatapoja – rajapintoja rikkoontuu ehkä hyvinkin hedelmällisellä tavalla. Tähän liittyen Virtaala on virittänyt säätiön sisällä keskustelua siitä, voisiko KKES jatkossa suunnata tutkimukselle esimerkiksi joka toinen vuosi uudenlaisen tiedepalkinnon.

-          Tiedepalkinto voitaisiin kohdistaa Itä-Suomen yliopiston piirissä tehtävään tutkimukseen ja keksintöihin. Mikäli säätiö pystyy kasvattamaan omia tulojaan nykyisestä, palkintosumma voisi olla huomattavakin. Kyse on paitsi palkinnon vaikuttavuudesta myös imagosta ja maakunnallisen itsetunnon vahvistamisesta.

Tervetuloa sillat ja toriparkki!

Matti Virtaala on asunut Joensuussa jo vuodesta 1987 lähtien. Tänä aikana kaupunki ja maakunta ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Tänään hän tervehtii erityisellä ilolla Pielisjoen yli rakentuvia uusia siltoja sekä toriparkkiasian edistymistä.

-          Tapa hoitaa maakunnan asioita on muuttunut hyvään suuntaan. Pohjois-Karjala ei ole enää mitään periferiaa, vaan aidosti kehittyvä maakunta ja dynaaminen osa Suomea. Täällä on tehty rohkeita ja hyviä päätöksiä. Valtakunnallisestikin väistyvän savupiipputeollisuuden sijaan on löydetty uusia ja kasvavia bisnesalueita. Rakennemuutoksen ymmärtämisessä yliopistolla on ollut vahva rooli.

Takaisin