Professori Veijo Saloheimo 1924 - 2020


 

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallintoneuvoston kunniajäsen, professori Veijo Saloheimo, siirtyi tuonilmaisiin 96 vuoden iässä 29.12.2020.
Veijo Saloheimon suhde säätiöön kesti melko tarkalleen 70 vuotta, sillä hänet kutsuttiin asiamieheksi jo säätiön perustamisvaiheessa, Helsingissä 1950.
KKES:n Kannatusyhdistyksen puheenjohtajana Veijo Saloheimo toimi vuosina 1981 – 87, hallituksen puheenjohtajana 1990 – 93. Säätiön hallintoneuvoston kunniajäseneksi hänet nimitettiin vuonna 1995.

”On ollut riemukasta olla mukana”  lausui Veijo Saloheimo koronakeväänä 2020, muistellessaan  vuosikymmeniään säätiön toiminnassa.
Kiitollisena ja kunnioittaen muistamme Veijo Saloheimoa ja hänen uurasta toimintaansa pohjoiskarjalaisen kulttuurin edistämiseksi.

Lue lisää Veijo Saloheimon  elämäntaipaleesta ja säätiöajoista Arja Airaksisen toimittamasta artikkelista,  KKES:n 70-vuotisjuhlajulkaisussa.

 

Takaisin