Professori Heikki A Reenpää 1922 - 2020


Professori Heikki A Reenpää, säätiön kunniajäsen, kuoli 98 vuoden ikäisenä 18.9.2020. Professori Reenpää vaikutti säätiön hallinnon eri tehtävissä kaikkiaan 70 vuoden ajan. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö kunnioittaa Professori Heikki A Reenpään muistoa.

Heikki A Reenpää oli 28 vuotias, kun hänet pyydettiin Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksen jäseneksi säätiön perustamisvuonna 1950.  Heikki A Reenpää toimi säätiön hallituksen jäsenenä  30 vuoden ajan, vuoteen 1980 saakka. Hallintoneuvoston jäseneksi Heikki A Reenpää siirtyi vuonna 1981. Hallintoneuvoston puheenjohtajana hän toimi  vuodet 1990 - 1992 ja vuonna 1993 hänet kutsuttiin säätiön hallintoneuvoston kunniajäseneksi. 

Takaisin