Broman Group Oy lahjoitti 25.000 euroa


Broman Group Oy on lahjoittanut 55. vuosipäivänään 14.5.2020  säätiössä olevaan Riitta ja Väinö H. Bromanin erillisrahastoon 25.000 euroa.  Broman Groupin lahjoituksilla rahaston pääomaa on kasvatettu  niin, että se on yksi suurimmista säätiön 40 erillisrahastosta. 

Harri Broman kertoo, että vuosittaisilla lahjoituksillaan Broman Group Oy toteuttaa osaltaan yhteiskunnallista vastuunkantoa ja lahjoitusten kohteet yritys valitsee pitkäkestoisista hankkeista ja kumppaneista, joiden arvot koetaan yhteisiksi. 

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö kiittää lämpimästi saamastaan lahjoituksesta.

Takaisin