Tekoja Karjalasta: Kuvattu Karjala -tutkimushanke (video)


Karjala kuviin kätkettynä 

Itä-Suomen yliopiston Kuvattu Karjala -tutkimushanke tarkastelee nyky-Karjalaa ja historiallista Karjalaa kuvaavia valokuva-aineistoja, etsii uudenlaista Karjala-kuvaa ja kehittää suurten valokuva-aineistojen digitaalisia analyysimenetelmiä. Tekoja Karjalasta -sarjassa esittelemme tekijöitä ja hankkeita, jotka ovat saaneet Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön apurahan vuonna 2019.

 

 – Karjalaisuuden tutkimuksessa on perinteisesti keskittynyt muun muassa laulujen, runouden ja kirjallisuuden tutkimukseen. Karjalaista kuvataidettakin on tutkittu, mutta valokuva-aineistojen tutkimus on jäänyt vähälle, vaikka valokuvat ovat yleinen väline tallentaa modernia maailmaa, Itä-Suomen yliopiston kirjallisuuden professori Risto Turunen avaa tutkimuksen taustoja. 

 Turusen mukaan aivan ensimmäiseksi tutkimusryhmä halusi kartoittaa kuinka paljon Karjalaa koskevia valokuva-aineistoja on ylipäätään olemassa. Jo nyt aivan tutkimuksen alkumetreillä on selvinnyt, että niitä on valtavasti. 

 Aineiston määrästä johtuen tutkimuksen metodologisena tavoitteena on myös kehittää suurten valokuva-aineistojen analyysimenetelmiä. 

 Vastakuvaa etsimässä

 Toinen kunnianhimoinen tavoite tutkimuksessa on välttää perinteistä Karjala-tulkintaa ja lähteä tietoisesti etsimään aineistosta vastakuvaa 1800-luvun lopun ja 2. maailmansodan välissä syntyneelle stereotypialle karjalaisuudesta.

 –  Mitä muuta Karjala on kuin se kansallisromanttinen, kultainen Karjala, johon olemme tottuneet? Tiedämme, että toisenlainen kuvakin on olemassa, mutta sitä ei ole vielä tutkittu, professori Risto Turunen sanoo.

 2019-10-23_KKES_Kuvattu_Karjala_Stillkuva4.jpg

Turusen mukaan Karjala on ollut keskeisiä akateemisia tutkimusalueita niin kulttuurin- ja kirjallisuudentutkijoille kuin myös kielitieteilijöille läpi Joensuun korkeakouluhistorian. 

Turusen oma rooli tutkimuksessa on tarkastella modernisoituvaa Karjalaa: millä tavoin nykyaika näyttäytyy karjalaisissa valokuvissa.

Ikkunoita tutkimattomaan menneeseen 

 KKES:n apuraha myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina kahdelle hankkeen tutkijalle: väitöstutkija Riitta Raatikaiselle sekä FT Juri Shikaloville. 

 Riitta Raatikaisen väitöskirja käsittelee sitä, miten valokuvat ovat esittäneet Itä-Suomea laajemminkin kuin Karjalan osalta 1800-luvun puolivälistä nykypäivään asti. 

 – Oman tutkimukseni keskeisin menetelmä on valokuvien lähiluku, jossa hyvin tarkasti systemaattisen menettelytavan kautta luetaan valokuvia ja niihin kätkeytyviä merkkejä ja asioita, Raatikainen kuvailee.

 2019-10-23_KKES_Kuvattu_Karjala_Stillkuva5.jpg

Raatikainen tarkastelee tutkimuksessaan myös kuvien taustoja: millaisessa tilanteessa ja olosuhteissa kuva on otettu ja mikä on ollut sen tarkoitusperä.

 – Kuvat ovat kuin ikkunoita, joiden kautta voi nähdä monenlaisia asioita. Voi valita mitä sieltä hakee: kuvat voivat paljastaa paljon esimerkiksi perheiden ja arjen historiasta, joista ei Karjalan osalta tiedetä kovin paljon, Raatikainen kertoo.

 Kuvattu Karjala -hankkeen valokuva-aineistot on tuotettu Pohjois-Karjalassa sekä rajantakaisessa Karjalassa Vienassa ja Aunuksessa. Tutkimus tarkastelee sekä suomalaisia että venäläisiä kokoelmia. 

 Matkailu osana modernisoituvaa Karjalaa

 Kuvattu Karjala -hanke tarkastelee valokuva-aineistoja myös matkailun näkökulmasta. Hankkeen johtaja Elina Arminen tutkii muun muassa millaista kuvastoa matkailun kehitys modernisoituvassa Karjalassa on tuottanut valokuviin, esitteisiin ja julisteisiin. 

 Tutkija Juri Shikalov keskittyy hankkeessa erityisesti valokuva-aineistojen kartoittamiseen venäläisissä arkistoissa ja museoissa sekä yhteistyöverkostojen luomiseen venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

2019-10-23_KKES_Kuvattu_Karjala_Stillkuva1.jpg

 Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön apuraha mahdollistaa kahden tutkijan työskentelyn hankkeessa sekä tutkimusavustajien hyödyntämisen valokuva-aineistojen kartoitukseen ja digitaalisten työmenetelmien kehittämiseen. 

 Hankkeen pohjalta on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa Karjalasta kertovia valokuvanäyttelyitä sekä koota aiheesta julkaisuja niin suuren yleisön kuin akateemisen tutkimuksen käyttöön. 

 

Kuvattu Karjala -tutkimusryhmä

 

FT Elina Arminen

Tutkimushankkeen johtaja

Kirjallisuuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

 

FM Riitta Raatikainen 

Väitöstutkija Kuvattu Karjala -hankkeessa

 

FT Juri Shikalov

Tutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto

 

FT Risto Turunen 

Kirjallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Osastonjohtaja 

Takaisin