Varallisuus

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön varallisuuden käypä arvo on n. 40 miljoonaa euroa. Varalllisuus on muodostunut kuuden vuosikymmenen aikana saaduista lahjoituksista ja testamenteista sekä sijoitusomaisuuden tuotoista. Säätiön varat on sijoitettu varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. KKES:n sijoituksista valtaosa on kiinteässä omaisuudessa - kiinteistö- ja huoneisto-osakkeissa sekä maaomaisuudessa. Sijoituksia on myös pörssiosakkeissa ja muissa arvopaperissa.

Toimintakertomus  2020

Tilinpäätös 2020

Tilintarkastuskertomus 2020