Pihapetäjä

Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjä - energiatehokas puukerrostalo valmistui toukokuussa 2017, ja asukkaat pääsivät muuttamaan asuntoihinsa kesäkuun alusta alkaen. 

 

Säätiön toiminta

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, KKES,
on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

KKES:n tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen maassamme.

Säätiön kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue Pohjois- ja Etelä-Karjala. Siirtokarjalaisten perinneharrastustoimintaa säätiö tukee heidän nykyisillä asuinseuduillaan.

Toimintakertomus 2016 (PDF)

Karjalasta kuuluu

Karjalainen viestiKarjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on saanut historiansa suurimman, perukirja-arvoltaan noin 2,7 miljoonan euron lahjoituksen kesäkuussa edesmenneen liikemies Väinö Toron testamentin ja rouva Taimi Toron lahjoituksen myötä. Väinö Toron testamenttilahjoitus sisältää pääosin liike-, kiinteistö- ja finanssiomaisuutta. Taimi Toron lahjoitus sisältää hänen osuutensa Toron liikeomaisuudesta.