Opiskeluapurahat lukuvuodelle 2019 - 2020

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 2.9. myöntää opiskeluapurahoja 67 opiskelijalle yhteensä 60.000 euroa. Apurahoja myönnettiin useista erillisrahastoista, eri koulutusalojen opiskelijoille ja  vaihto-opiskeluun. Myöntöpäätöksissä painotettiin opintojen etenemistä ja opintomenestystä.

Myönnetyt opiskeluapurahat (PDF)

 

Säätiön toiminta

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, KKES,
on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

KKES:n tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen maassamme.

Säätiön kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue Pohjois- ja Etelä-Karjala. Siirtokarjalaisten perinneharrastustoimintaa säätiö tukee heidän nykyisillä asuinseuduillaan.

Toimintakertomus 2018 (PDF)

Yhteystiedot

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Toimisto puh. (013) 123 271
Postiosoite: PL 259, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Siltakatu 18, 80100 Joensuu

Asiamies, toiminnanjohtaja, filosofian maisteri Satu Kokkonen
puh. 050 0678 904
satu.kokkonen@kkes.fi