Rekisteri- ja tietosuojaseloste GDPR

EU:n tietosuoja-asetus

Laatimispvm: 11.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

PL 259, 80101 Joensuu

Siltakatu 18, 80100 Joensuu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Kokkonen, toiminnanjohtaja

satu.kokkonen (at) kkes.fi

050 0678904

3. Rekisterin nimi

Apurahojen hakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Apurahojen hakijat, apurahojen saajat, apurahojen maksaminen, myönnettyjen apurahojen arkisto

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden

 

Etunimi

Sukunimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Syntymäaika

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Asiakkaiden henkilökohtainen ilmoitus.

7. Tietojen säännönmukaiset  luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on valvotusti vain henkilökunnan käytössä.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tiedot säilytetään valvotussa atk-verkossa olevalla palvelimella sijaitsevassa tietokannassa ja ne ovat vain määriteltyjen asianomaisten verkkokäyttäjien saatavilla.