Opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 2019 - 2020 on päättynyt.  

Myöntöpäätökset tehdään syyskuun alussa. 

Opiskeluapurahat ovat haettavina kerran vuodessa, toukokuussa,  seuraavaa lukuvuotta varten. Opiskeluapurahoja myönnetään useista rahastoista Pohjois-Karjalasta kotoisin*  oleville ammattiopisto-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa opiskeleville nuorille. Pohjoiskarjalaisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että hakijan syntyperäinen kotikunta on Pohjois-Karjalassa.  

Vienankarjalaista sukua edustaville nuorille apurahoja em. opintoja varten voidaan myöntää Väinölä-rahastosta. Hakemuksessa on selvitettävä vienalaisjuuret.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on täytettävä huolellisesti, annettujen hakuohjeiden mukaisesti. Hakemukseen ei liitetä todistuksia tai muista liitteitä.

Apurahat päätetään elo- syyskuun vaihteessa ja myönnetyt apurahat ilmoitetaan saajille kirjeitse. Kaikki myönnetyt apurahat julkaistaan myös säätiön verkkosivuilla. 

Kielteiset päätökset ilmoitetaan sähköpostitse siihen osoitteeseen, joka hakemuksessa on ilmoitettu.

Apurahoja myönnetään myös vaihto-opiskeluun. 

Apurahojen määrät ovat:

Vaihto-opiskeluun 1000 euroa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskeluun 850 euroa ja ammattiopistossa opiskeluun 500 euroa.

Hakuohje