Apurahahakemus

Täyttämällä lomakkeen voit hakea apurahaa. Tietojasi ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä niitä luovuteta edelleen. Ohjeita ja lisätietoja saat apurahat -sivulta.

Valitse hakijatyyppisi


* Pakollinen kenttä

Henkilötiedot *

* Pakollinen kenttä

Yhteisö-/hakijan tiedot *
Yhteisön tiedot
Yhteyshenkilön tiedot
Haettava apuraha

Tieteellinen tutkimus (väitöskirja- lisensiaatintyöt, muut tutkimushankkeet)
Ammattimainen taiteen harjoittaminen (kaikki taiteenalat)
Kulttuuritoiminta Pohjois-Karjalassa
Kulttuuritoiminta Etelä-Karjalassa
Karjalaisen perinteen vaaliminen ja kotiseututyö (siirtokarjalaiset ja luovutettu alue)
Muu kulttuuritoiminta

Apurahan käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus ilmoitetaan lyhyesti, esim. muodossa "nuorten taideleirin järjestämiseen". Merkkirajoitus 200 merkkiä.

Työskentelyapuraha

Kyllä
Ei
Hakemuksen perustelut
Tässä kohtaa ilmoitetaan hakemuksen perustelut sekä hankkeen talousarvio kuluineen ja mahdollisine tuottoineen.

Muut hanketta varten vireillä olevat apurahahakemukset
Aikaisemmat apurahat (KKES:ltä saadut, viisi edellistä vuotta, tai haettavaa hanketta varten muilta tahoilta saadut apurahat)
Suosittelijat, lausunnon antajat (nimi, arvo,yhteystiedot)

Hakemuksen liitetiedostot

Voit valita hakemukseesi 1-4 liitetiedostoa
(yhden liitetiedoston kokoraja 4mb)